Maandelijks archief januari 29, 2014

Nog 7 weken..

Over 7 weken is het nu de verkiezingsavond! Maar voor het zover is gaat er nog veel gebeuren. In onze agenda kunt u zien welke activiteiten er gepland staan. Vanavond is het achterbanvergadering. De stukken van de ronde en het besluit worden doorgenomen.. en natuurlijk worden de laatste puntjes op de i gezet voor de campagne. Wij hebben er zin in en zijn er klaar voor! U ook?

Kies voor de toekomst!

De verkiezingen komen steeds dichterbij, nieuwsgierig naar de uitslag? Nog belangrijker wat gaat er gebeuren na die verkiezingen?

Er moeten belangrijke keuzes worden gemaakt, want we hebben heel veel wensen en heel veel minder geld om al die wensen uit te voeren. Daarom is er een bestuur nodig met visie, waar willen we heen en hoe en wanneer gaan we dat doen.

Het besturen van mensen is wikken en wegen met wenselijke wensen, geld, de wet en het geweten. Er kan heel veel, ook met minder, maar je kan niet alles.

We hebben als CDA klankbord vergaderingen gehouden met mensen die buiten de politiek staan, maar wel elke dag in het gebied waar de strijd moet worden gestreden. We hebben onze keuzes gemaakt en de uitgangspunten bepaald.

Daarin staat de samenwerking met de burgers centraal, er moet meer ruimte komen voor burgers om die wenselijke wensen in te vullen en uit te voeren. Er valt dus minder te halen in dat Grote Witte Huis, maar wel meer te doen. Niet afwachten maar aanpakken. Minder rapporten meer actie. Voor een goed project is altijd geld te vinden.

G.O.E.I.Z.undert staat ergens voor, het is meer dan een volgende stap, de combinatie van Groen, Ondernemend, Educatief, Inspirerend en Zorgzaam is een totaal beleving een welbevinden voor onze inwoners en natuurlijk iedereen die onze gemeente bezoekt. Het is een keten, een ketting waarin alle schakels sterk moeten zijn.

De Groene bronnen en aders zijn economisch van groot belang, daar kan nog heel veel in Ondernomen worden en niet alleen voor mensen met groene vingers, de (E)kennis die er is kan veel uitgebreider worden ingezet samen met Inspiratie uit onze rijke cultuur. Verbindingen moeten er komen zodat we leren van elkaar, groeien met elkaar en delen met elkaar. Dan komt het ook goed met onze Zorg.

Dat vergt bestuurders met lef en visie, actie is er al op vele terreinen, maar de verbinding ontbreekt. Heilige huisjes moeten verdwijnen, om iets te krijgen moet je eerst iets doen. En als je samen iets doet is het resultaat altijd groter dan alleen.

De nieuwe coalitie moet gebaseerd zijn op visie, niet op een grootste gemene deler van verkiezings- programma’s en de bestuurders moeten niet alleen die visie delen maar ook afspraken maken over de uitvoering en vooral over de planning waarin zaken zullen worden gerealiseerd. We hebben behoefte aan daadkracht niet aan uitgebreide studies, lange notities en het zoveelste overleg, wel aan monitoren en bijsturen tijdens het proces.

Zijn we dan nu als gemeente te klein? Nee, de kracht zit juist in de basis van veel mensen die elkaar kennen en vertrouwen, niet in professionals die van bovenaf transities in gang willen zetten.

Als je doet wat je deed, krijg je wat je had…

Reg Nelemans

CDA de volgende stap.

Vandaag op de kop af nog twee maanden en het zijn weer gemeenteraadsverkiezingen. Tijd om de balans op te maken voor u als kiezer, maar zeker ook voor ons als CDA.

Een leuke maar ook spannende tijd ligt voor ons: Hoe hebben we het gedaan, wat kan er beter en welke mensen verbinden zich aan de partij? Ook voor u als kiezer breekt een belangrijk moment aan: Door het woud van verkiezingsprogramma’s uw keuze maken voor de partij die u het meeste aanspreekt. Wij willen u er graag van overtuigen dat uw stem bij ons gehoor vindt!

Het CDA is vier jaar geleden een weg ingeslagen van vernieuwing. Dit  is ons goed bevallen, sterker nog: We zetten deze lijn voort en presenteren u met trots onze vernieuwde kieslijst. Een lijst met nieuwe frisse namen: Mensen met volop bestuurlijke ervaring maar zonder enige politieke rancune.  Dit aangevuld met de ervaring van de zittende fractieleden is volgens ons weer een garantie voor degelijke, frisse politiek. Politiek bedrijven is volgens ons  verantwoordelijkheid durven nemen zonder enige vorm van eigenbelang of cliëntisme. Het algemeen belang staat bij het CDA altijd bovenaan. Vier jaar geleden gaf u ons in grote getale uw vertrouwen. Dat vertrouwen hebben we omgezet in degelijk beleid. Wij hopen dit jaar weer op uw steun te mogen rekenen!

De randweg, beekzicht, bestemmingsplan buitengebied, MFA achtmaal, géén nieuw gemeentehuis, gymzaal Wernhout en corsobouwplaatsen zijn een kleine greep uit de onderwerpen waarover we in de gemeenteraad positieve besluiten hebben genomen en welke momenteel in uitvoering zijn of wel zeer binnenkort van start gaan. Voor de komende tijd staat het IKC Rijsbergen en de herinrichting van de Molenstraat in Zundert op de rol. Laten we ook de uitvoering van woningbouw en de realisatie van het Hart van Wernhout zeker niet vergeten.

Voor die en vele andere besluiten vragen wij u nu weer uw steun en stem. CDA Zundert is een partij die graag afmaakt waar het aan begonnen is. Het begin is gemaakt, het is tijd voor de volgende stap! Mogen wij dus weer op u rekenen op 19 maart aanstaande als u in het stemhokje staat?

Sprookjes bestaan niet?!

cda3cda2cda1Geheel volgens de traditie van Winter Wonderland in Zundert was het ook deze 21 december nat, winderig en koud. De laatste jaren werkte het weer tijdens dit evenement immers niet echt mee. Dit weerhield een groep fanatieke CDA’ers er niet van om ook deze middag hun groene jasjes aan te trekken en de straat op te gaan!

Vanaf het kerkplein werden de mensen op straat aangesproken. Niet alleen door ons, ook de andere partijen van de gemeente Zundert hadden hun standje opgezet op dit plein. Hapjes en drankjes werden onderling uitgewisseld en hierdoor ontstond een hele gezellige sfeer.

Het publiek op straat kreeg dit zeker mee! De saamhorigheid en gezelligheid tussen de partijen was voelbaar. Uiteraard ging niemand met lege handen aan ons pleintje voorbij. Naast de persoonlijke kerstgroet die zij van ons kregen waren de rolletjes pepermunt, de notitieblokjes en de lolly’s favoriet. Vele kindjes zijn die middag blij gemaakt met een mooie CDA ballon. de Molenstraat kleurde aan het eind van de dag groen, blauw en wit.

Een onderonsje met de Kerstman mocht natuurlijk niet ontbreken. Hij zei nog niet in sprookjes te geloven. Maar nu hij alle partijen zo gemoedelijk naast elkaar aan het werk zag, begon hij toch te twijfelen…

CDA Gemeente Zundert is op zoek naar een Secretaris (M/V)

Het bestuur van de afdeling Zundert is op zoek naar een nieuw teamlid.

Het bestuur zorgt er samen voor dat de afdeling draait en er regelmatig inspirerende activiteiten zijn voor de fractie en leden. We vergaderen ongeveer 10 keer per jaar, 5 keer samen met de fractie en 5 keer alleen met het bestuur. Er moet een agenda worden gemaakt, stukken moeten verzameld worden en verstuurd.
Van de vergaderingen wordt een kort verslag of een afsprakenlijst gemaakt. Verder komen er vragen binnen die of binnen het bestuur moeten worden besproken of rechtstreeks naar de fractie of de wethouder kunnen worden gestuurd. 
Als laatst is er natuurlijk onze website waar we regelmatig een berichtje op willen hebben. Het kost wat tijd maar niet heel veel!

Voor alle informatie kun je terecht bij Reg Nelemans
06-51285027 of regnelemans@fashionpower.nl

Oefenen Rondemodel

Vanavond hebben we in het gemeentehuis geoefend met het nieuwe rondemodel.    Natuurlijk moeten we allemaal nog even wennen aan de nieuwe manier van de Raadsvergadering en Commissievergadering. Vanaf nu praten we niet meer over een commissievergadering, maar over de Ronde. Ook zijn er geen commissieleden meer, maar deze heten voortaan Burgerleden.

Het lijkt erop dat het een heel functioneel en kwalitatief goed systeem is. In meerdere gemeentes wordt deze methode  gehanteerd, met goede resultaten!

Wij als CDA gaan er alles aan doen om goed te functioneren in het nieuwe systeem. Graag horen we van u of u het nieuwe systeem ook goed kan volgen! Leuke tips en tops zijn altijd welkom!