Maandelijks archief juni 4, 2014

Kan Zundert alleen als gemeente verder?

Kan Zundert alleen als gemeente verder?

We voelen een bepaalde druk op ons afkomen. Aan de ene kant wil de landelijke politiek opschaling van bestuurlijke eenheden aan de andere kant willen onze burgers advies en ondersteuning op een niveau dat een kleine gemeente soms niet aan kan vanwege kwalitatieve of kwantitatieve capaciteit.

Persoonlijk geloof ik niet dat er landelijk iets opgelegd gaat worden. Gemeentelijke herindeling was vanouds een stokpaardje van de PVDA die in kleine dorpen traditioneel weinig aanhang had en in grote steden wel. Ambtelijk gezien was er ook altijd veel belangstelling voor; grotere gemeentes hogere beloningsschalen. Het resultaat voor de burgers was meestal een bestuur op afstand, hoewel de opkomst en het succes van lokale partijen een rechtstreeks gevolg was. Maar je weet nooit en het rijk heeft een belangrijke macht en dat is geld, zij verdeelt de inkomensstromen die wij als belastingbetalers bijeenbrengen. Het enige wat de gemeente aanvullend kan is de OZB verhogen en dat is geen populair middel.

Het tweede vind ik een serieuzer probleem. Alles wordt zakelijker en sneller, terwijl fouten juridisch worden scherp gesteld en de claimcultuur al zover is gekomen dat er wetgeving voor moet worden gemaakt. Wie wil er betalen voor de fouten die door een ander worden gemaakt?

In 1986 hebben we ooit als college de regel bedacht dat 6 tot 8 weken een hele normale termijn was voor de afwikkeling van een verzoek of een brief. Toen die termijn helemaal niet gehaald werd bedachten we dat er een brief moest komen dat de afhandeling van een probleem iets langer kon gaan duren en dat werd helaas al snel een standaardbrief die bij alle inkomende briefwisseling werd verzonden. Zoiets wordt nu niet meer geaccepteerd. De huidige generatie vindt het al raar als er binnen een uur geen reactie op iets komt. In een bedrijf zoals ik het ken stellen we de eis dat iets binnen 24 maximaal 48 uur is beantwoord of afgewerkt. Ik heb een bordje op mijn bureau staan; “Het onmogelijke doen we meteen, wonderen duren iets langer”

De overheid is nog lang niet zo ver, maar de burgers en alle andere stakeholders willen wel adequate antwoorden binnen een redelijke termijn, anders voelt men zich niet serieus genomen met alle consequenties van dien. Als we als gemeente meer taken krijgen, zonder veel extra geld, wordt dat probleem steeds nijpender.

Ik zie graag reacties op mijn vraag; kunnen we als gemeente alleen verder en dan gaat het me alleen over de werkbaarheid, zonder enig sentiment.

Wie neemt de pen over?