Maandelijks archief januari 13, 2018

Eén IKC in Zundert en Klein-Zundert levert beste onderwijskwaliteit!

Een aparte basisschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar is een achterhaald idee. Een goede basisschool moet het hart zijn van een Integraal Kind Centrum; afgekort ook wel een IKC genoemd. Een gebouw waarin organisaties als de basisschool, de kinderopvang, de voor- en naschoolse opvang, maar ook sport, culturele en zorgvoorzieningen (consultatiebureau) een plek krijgen om onderlinge afstemming in het belang van het kind mogelijk te maken. Daarnaast is het voor ouders en kinderen uiterst handig: alles op één plek en onder één dak.

Voor de kernen Zundert en Klein Zundert komt dan meteen de vraag op: komen er in plaats van de huidige 3 scholen dan 3 IKC’s? Theoretisch kan dat. Het CDA Zundert is hier echter geen voorstander van en wel vanwege de volgende redenen:
Ten eerste is er voor de kernen Zundert en Klein Zundert een beter alternatief. De afstanden zijn zodanig klein dat 1 IKC voor iedereen prima bereikbaar is. In Achtmaal en Wernhout is dat bijvoorbeeld anders; haal daar de school weg en ouders moeten met hun kroost echt te ver op pad.
Ten tweede leert de praktijk dat in 1 school van ongeveer 600 leerlingen efficiënter gewerkt kan worden dan in 3 scholen van ongeveer 200 leerlingen. Het geld wordt niet efficiënt ingezet door op elke school een directeur en een conciërge te hebben. Voor de extra zorg zou op elke school maximaal één intern begeleider zijn voor 1 of 2 dagen. Het team van elke school zou met 7-8 mensen al het extra werk moeten verdelen en dat leidt tot werkdruk die de onderwijskwaliteit niet ten goede komt. Eén IKC met daarin één grotere basisschool heeft van elk leerjaar twee of drie groepen. Binnen een groot team ontstaat er ruimte om extra werk te verdelen over veel schouders. Er ontstaat ruimte voor leraren zich te specialiseren. Voor de extra ondersteuning van leerlingen kun je twee gespecialiseerde leraren vrijmaken. Kortom: Omvang speelt een grote rol bij het realiseren van onderwijskwaliteit. Tevens is er ruimte om klassensamenstelling aan te passen, mocht dat nodig zijn. Natuurlijk is een goede leraar het belangrijkste voor onderwijskwaliteit. Zeker niet het gebouw. Een goede leraar moet door de omstandigheden wel optimaal gefaciliteerd worden. Daar heb je omvang voor nodig.
Ten derde verwachten we niet dat organisaties als een kinderopvang, een consultatiebureau en andere organisaties die mogelijk in een IKC zitten, op 3 plaatsen hun activiteiten organiseren. Dat betekent dat er geen 3 IKC’s zullen ontstaan maar 1 IKC en 2 ‘normale basisscholen’. Die laatste hebben dan niet de voordelen van een IKC.
Ten slotte zijn de kosten van 3 IKC’s hoger dan van 1 IKC.

Bij het nemen van een besluit speelt niet alleen de kwaliteit van onderwijs een rol. Ook leefbaarheid van de kernen is hierin een belangrijk aspect. Natuurlijk wordt leefbaarheid deels bepaald door de aanwezigheid van voorzieningen zoals een supermarkt, een rijk verenigingsleven en ook een basisschool. Het is echter onjuist dat de leefbaarheid van een kern enkel en alleen afhangt van het hebben van een eigen basisschool. In Groningen, Friesland en Zeeland zijn er dorpen genoeg zonder basisschool, die toch leefbaar zijn. Leefbaarheid is vooral afhankelijk van de vindingrijkheid van inwoners om activiteiten in stand te houden waar voldoende animo voor is.

Volgens het CDA weegt de kwaliteit van het onderwijs zwaarder dan de leefbaarheid. Welke kwaliteit kan er geleverd worden om een goede doorgaande ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar mogelijk te maken?

Binnenkort valt de enquête van de gemeente over onderwijshuisvesting bij velen in de bus. Eén IKC vinden wij de beste optie voor een GOEI Zundert. We hopen dat het draagvlakonderzoek aan zal geven dat inwoners ook kiezen voor kwaliteit. CDA gaat uiteraard serieus om met de uitkomst van het draagvlakonderzoek en zal dat meewegen in het uiteindelijke besluit. Meer informatie daarover staat in ons verkiezingsprogramma. Dit is te lezen op www.cdazundert.nl