Maandelijks archief februari 14, 2018

Verkiezingskoorts komt er nu echt aan

Voorspelbaar richting maart want dat is het moment dat de kiezer bepaalt of we het goed hebben gedaan.
Als bestuur, fractie en wethouder zijn we erg tevreden over de afgelopen vier jaar. Er is heel hard gewerkt. We hebben heel veel van ons programma kunnen realiseren en dingen kunnen doen die goed zijn voor onze gemeenschap. Over de samenwerking binnen de coalitie mogen we ook tevreden zijn. We hebben samen bijna alles op kunnen lossen.

De vraag is natuurlijk of de kiezer het daar ook mee eens is. Er komen twee nieuwe partijen bij en er is er een die verdwijnt. Wat brengt dat aan verschuivingen? Veel discussie is er al over de kiezers die het allemaal niet meer kunnen of willen volgen. In het algemeen is de tendens dat minder mensen gaan stemmen, vooral jongeren haken af, en dat is heel jammer.
Jammer omdat er zo lang is gevochten voor kiesrecht en dat is historisch gezien allemaal nog niet eens zo lang geleden. Kun je je nu nog voorstellen dat vrouwen eerst niet mochten stemmen en ook niet gekozen konden worden, of dat je alleen mocht stemmen als je tot een bepaalde familie behoorde. Logisch dat mensen op de barricades zijn gegaan en veranderingen eisten. Het zou erg zonde zijn als het bezit van de zaak nu tot het eind van het vermaak zou leiden.

In een relatief kleine dorpsgemeenschap als de onze is alles nog redelijk overzichtelijk. Je ziet iets direct gebeuren, de lijnen zijn relatief kort. Toch blijft het belangrijk voor bestuurders om repliek te krijgen, waarop ze beleid kunnen baseren en keuzes kunnen maken.
Een keer in de vier jaar is de grote afrekening. Dat is ook heel goed want dat is een stukje marktwerking. Die kan alleen ernstig worden beïnvloed als mensen die het gevoerde of te voeren beleid wel goed vinden en dus thuis blijven.
Wil je evenwicht in een samenleving dan moeten alle mogelijke deelnemers ook meedoen.

Dat hele bijzondere moment komt er weer aan. Laat je stem hoe dan ook horen.

Reg Nelemans
Voorzitter CDA Zundert

Armoede in Zundert

Armoede in Zundert

 

De gemeente Zundert heeft met haar bijstandsbeleid voor inwoners met de laagste inkomens een sociaal vangnet georganiseerd. Er zijn veel redenen waarom iemand genoodzaakt kan zijn om hier een beroep op te doen. Iemand raakt werkloos, valt tussen wal en schip na zijn of haar studie of is in de schuldhulpverlening terecht gekomen. Zo zijn er nog tal van redenen te benoemen. Wat deze mensen echter allemaal gemeen hebben is dat ze in bijzondere omstandigheden verkeren.

 

Naast de bijstand is er een extra vangnet: Het minimabeleid. Veel mensen komen in aanmerking voor bijvoorbeeld een speciale ziektekostenverzekering, tijdelijke huurondersteuning, kwijtschelding van lokale heffingen als afvalstoffenheffing of een witgoedregeling om huishoudelijke apparaten te vervangen. Meer dan 400 huishoudens in Zundert hebben niet meer te besteden dan het wettelijke sociale minimum en maken gebruik van dit minimabeleid. Dat is ongeveer 4% van de Zundertse huishoudens. Eénoudergezinnen en alleenstaanden vormen daarvan de grootste groepen. Meer dan 200 kinderen groeien op in een gezin dat op of onder de armoedegrens leeft. Zelfs in het welvarende Zundert is armoede dus een probleem; een verborgen probleem, want niemand loopt er graag mee te koop. Zundert wijkt gelukkig niet, in negatieve zin, af van het landelijke beeld, maar elk minima-gezin verdient onze zorg.

Natuurlijk is het streven dat iedereen op eigen benen kan staan. Deze mensen willen zelf ook niets liever dan meedoen in de samenleving. Zundert moet dit op de agenda zetten. Speciaal voor kinderen in minima-gezinnen krijgt de gemeente Zundert jaarlijks €100.000 extra! Dat moet echter beter worden besteed.

Aan welke knoppen gaat CDA Zundert draaien voor mensen in deze bijzondere omstandigheden?

  • Een ziektekostenverzekering moet iedereen hebben. Als je inkomen niet boven 120% van het wettelijke minimum komt, is daar een regeling voor. Deze drempel verhogen naar 130% zorgt ervoor dat meer mensen gebruik kunnen maken van deze regeling. Gezien de reserves in het sociaal domein, is dat geen probleem.
  • Er is een meedoenregeling om kwetsbaren mee te laten doen met Sport, Cultuur en Onderwijs. Je kan meedoen als je niet meer dan 105% van het wettelijk sociaal minimum ontvangt. Deze grens kan omhoog om meer mensen deze kans te bieden.
  • Geef mensen tijdelijk ondersteuning om hun wereld op orde te krijgen. ‘’Tijdelijk geen telefoontjes van deurwaarders of bedrijven die hun geld willen”. Een goede gemeente staat op basis van vertrouwen borg voor haar inwoners.
  • De voedselbank en de kledingbank moeten we blijven steunen.

Een sterk minimabeleid zorgt ervoor dat meer mensen kunnen meedoen en draagt eraan bij dat in de toekomst minder ondersteuning vanuit de gemeenschap nodig is. Leven in armoede leidt tot stress en tot veel zorgen.
CDA Zundert wil deze mensen uit die vicieuze cirkel halen. Dat draagt bij aan een GOEI Zundert.