• 076-8501059
  • info@cdazundert.nl

Auteur archief

Kan Zundert alleen als gemeente verder?

Kan Zundert alleen als gemeente verder?

We voelen een bepaalde druk op ons afkomen. Aan de ene kant wil de landelijke politiek opschaling van bestuurlijke eenheden aan de andere kant willen onze burgers advies en ondersteuning op een niveau dat een kleine gemeente soms niet aan kan vanwege kwalitatieve of kwantitatieve capaciteit.

Persoonlijk geloof ik niet dat er landelijk iets opgelegd gaat worden. Gemeentelijke herindeling was vanouds een stokpaardje van de PVDA die in kleine dorpen traditioneel weinig aanhang had en in grote steden wel. Ambtelijk gezien was er ook altijd veel belangstelling voor; grotere gemeentes hogere beloningsschalen. Het resultaat voor de burgers was meestal een bestuur op afstand, hoewel de opkomst en het succes van lokale partijen een rechtstreeks gevolg was. Maar je weet nooit en het rijk heeft een belangrijke macht en dat is geld, zij verdeelt de inkomensstromen die wij als belastingbetalers bijeenbrengen. Het enige wat de gemeente aanvullend kan is de OZB verhogen en dat is geen populair middel.

Het tweede vind ik een serieuzer probleem. Alles wordt zakelijker en sneller, terwijl fouten juridisch worden scherp gesteld en de claimcultuur al zover is gekomen dat er wetgeving voor moet worden gemaakt. Wie wil er betalen voor de fouten die door een ander worden gemaakt?

In 1986 hebben we ooit als college de regel bedacht dat 6 tot 8 weken een hele normale termijn was voor de afwikkeling van een verzoek of een brief. Toen die termijn helemaal niet gehaald werd bedachten we dat er een brief moest komen dat de afhandeling van een probleem iets langer kon gaan duren en dat werd helaas al snel een standaardbrief die bij alle inkomende briefwisseling werd verzonden. Zoiets wordt nu niet meer geaccepteerd. De huidige generatie vindt het al raar als er binnen een uur geen reactie op iets komt. In een bedrijf zoals ik het ken stellen we de eis dat iets binnen 24 maximaal 48 uur is beantwoord of afgewerkt. Ik heb een bordje op mijn bureau staan; “Het onmogelijke doen we meteen, wonderen duren iets langer”

De overheid is nog lang niet zo ver, maar de burgers en alle andere stakeholders willen wel adequate antwoorden binnen een redelijke termijn, anders voelt men zich niet serieus genomen met alle consequenties van dien. Als we als gemeente meer taken krijgen, zonder veel extra geld, wordt dat probleem steeds nijpender.

Ik zie graag reacties op mijn vraag; kunnen we als gemeente alleen verder en dan gaat het me alleen over de werkbaarheid, zonder enig sentiment.

Wie neemt de pen over?

Maxim Nelemans

19 maart verkiezingen en dan….

Spannende dagen, grote verschuivingen voorspeld, wat gaat het worden.

In ieder geval moet iedereen gaan stemmen, dit is het moment waarop je iets te zeggen hebt!

Ieder volk krijgt het bestuur dat het verdiend, is een bekend gezegde in de politiek.

We vertrouwen op de nuchtere gemeenschap die we zijn, er zal zeker een goede uitslag komen met oude en nieuwe mensen, die weer vier jaar de kar gaan trekken.

Er staat veel te gebeuren, in Den Haag willen ze meer beleid op lokaal niveau gaan brengen. Zo gezegd in het belang van de burger, maar geld speelt natuurlijk een belangrijke rol. Gemeenten zouden het goedkoper moeten kunnen. In zekere zin is daar ook iets voor te zeggen. Maar als gemeenten ook op andere activiteiten moeten bezuinigen wordt het totaal wel een hele klus.

Niets is onmogelijk maar keuzes zijn onvermijdelijk. En om keuzes te kunnen maken en tot een goed eind te brengen is een degelijk bestuur hard nodig. Er moet hard gewerkt worden om dat allemaal in goede banen te leiden.

Of dat allemaal gaat lukken zullen we in de komende weken zien.

Het blijft nog even spannend.

Reg Nelemans

Maxim Nelemans

Kies voor de toekomst!

De verkiezingen komen steeds dichterbij, nieuwsgierig naar de uitslag? Nog belangrijker wat gaat er gebeuren na die verkiezingen?

Er moeten belangrijke keuzes worden gemaakt, want we hebben heel veel wensen en heel veel minder geld om al die wensen uit te voeren. Daarom is er een bestuur nodig met visie, waar willen we heen en hoe en wanneer gaan we dat doen.

Het besturen van mensen is wikken en wegen met wenselijke wensen, geld, de wet en het geweten. Er kan heel veel, ook met minder, maar je kan niet alles.

We hebben als CDA klankbord vergaderingen gehouden met mensen die buiten de politiek staan, maar wel elke dag in het gebied waar de strijd moet worden gestreden. We hebben onze keuzes gemaakt en de uitgangspunten bepaald.

Daarin staat de samenwerking met de burgers centraal, er moet meer ruimte komen voor burgers om die wenselijke wensen in te vullen en uit te voeren. Er valt dus minder te halen in dat Grote Witte Huis, maar wel meer te doen. Niet afwachten maar aanpakken. Minder rapporten meer actie. Voor een goed project is altijd geld te vinden.

G.O.E.I.Z.undert staat ergens voor, het is meer dan een volgende stap, de combinatie van Groen, Ondernemend, Educatief, Inspirerend en Zorgzaam is een totaal beleving een welbevinden voor onze inwoners en natuurlijk iedereen die onze gemeente bezoekt. Het is een keten, een ketting waarin alle schakels sterk moeten zijn.

De Groene bronnen en aders zijn economisch van groot belang, daar kan nog heel veel in Ondernomen worden en niet alleen voor mensen met groene vingers, de (E)kennis die er is kan veel uitgebreider worden ingezet samen met Inspiratie uit onze rijke cultuur. Verbindingen moeten er komen zodat we leren van elkaar, groeien met elkaar en delen met elkaar. Dan komt het ook goed met onze Zorg.

Dat vergt bestuurders met lef en visie, actie is er al op vele terreinen, maar de verbinding ontbreekt. Heilige huisjes moeten verdwijnen, om iets te krijgen moet je eerst iets doen. En als je samen iets doet is het resultaat altijd groter dan alleen.

De nieuwe coalitie moet gebaseerd zijn op visie, niet op een grootste gemene deler van verkiezings- programma’s en de bestuurders moeten niet alleen die visie delen maar ook afspraken maken over de uitvoering en vooral over de planning waarin zaken zullen worden gerealiseerd. We hebben behoefte aan daadkracht niet aan uitgebreide studies, lange notities en het zoveelste overleg, wel aan monitoren en bijsturen tijdens het proces.

Zijn we dan nu als gemeente te klein? Nee, de kracht zit juist in de basis van veel mensen die elkaar kennen en vertrouwen, niet in professionals die van bovenaf transities in gang willen zetten.

Als je doet wat je deed, krijg je wat je had…

Reg Nelemans

Maxim Nelemans

CDA Gemeente Zundert is op zoek naar een Secretaris (M/V)

Het bestuur van de afdeling Zundert is op zoek naar een nieuw teamlid.

Het bestuur zorgt er samen voor dat de afdeling draait en er regelmatig inspirerende activiteiten zijn voor de fractie en leden. We vergaderen ongeveer 10 keer per jaar, 5 keer samen met de fractie en 5 keer alleen met het bestuur. Er moet een agenda worden gemaakt, stukken moeten verzameld worden en verstuurd.
Van de vergaderingen wordt een kort verslag of een afsprakenlijst gemaakt. Verder komen er vragen binnen die of binnen het bestuur moeten worden besproken of rechtstreeks naar de fractie of de wethouder kunnen worden gestuurd. 
Als laatst is er natuurlijk onze website waar we regelmatig een berichtje op willen hebben. Het kost wat tijd maar niet heel veel!

Voor alle informatie kun je terecht bij Reg Nelemans
06-51285027 of regnelemans@fashionpower.nl

Maxim Nelemans