• 076-8501059
 • info@cdazundert.nl

Auteur archief

Op volle koers voor de Algemene Ledenvergadering!

Er is hard gewerkt de afgelopen maanden door fractie, bestuur en een aantal actieve leden.
Er zijn sessies gehouden in alle kerkdorpen om voldoende informatie te krijgen voor het schrijven van
ons verkiezingsprogramma. Dat is goed gelukt. De commissie heeft een concept klaar waar we mee
verder kunnen.
Ook aan het samenstellen van de lijst is veel aandacht besteed en we zijn er heel erg trots op dat we
weer een aantal nieuwe gezichten op de lijst gaan krijgen. Mensen die mee willen doen om het
CDA nog sterker te maken in onze gemeente. Belangrijk voor ons is natuurlijk dat we een goede
afspiegeling krijgen van onze gemeenschap en dat lijkt heel goed te gaan lukken.
Ons Campagneteam is ook al druk aan de gang en het ziet er naar uit dat we met een heel mooi
nieuw fris beeld naar buiten kunnen gaan komen. Het wordt uiteraard een hele positieve campagne
we hebben de afgelopen vier jaar het nodige bereikt en we willen dat graag de komende jaren nog
uitbreiden.
We gaan dat allemaal heel graag presenteren op onze Algemene Ledenvergadering 30 november
aanstaande. We hopen van harte dat er veel leden aanwezig gaan zijn om de richting voor de
komende jaren te bepalen en om de lijst samen te stellen met de mensen die dat allemaal voor ons
mogen gaan uitvoeren.
U bent van harte welkom en mocht u problemen hebben met het vervoer meld het bij onze
secretaris Petra, dan gaan we daarvoor zorgen.
Tot dan!
Reg Nelemans
Voorzitter CDA Gemeente Zundert

Veronique Nouws

Jan Aarts weer terug als wethouder

Jan heeft na een persoonlijk moeilijke tijd, door het overlijden van zijn vrouw, de moed weer opgepakt en start op 13 september weer met zijn werk als Wethouder.
Hij heeft er weer veel zin in, vooral om een aantal zaken waaraan hij eerder begonnen was af te maken. Rinie van Tilburg draagt de werkzaamheden op 12 september over. Vooraf was duidelijk dat het een tijdelijke waarneming betrof.
Rinie heeft de vervanging met veel plezier en toewijding gedaan, daar zijn we hem ook dankbaar voor. Het wordt nog een interessante tijd richting de komende verkiezingen in Maart 2018. Rinie bedankt voor de inzet en Jan veel succes toegewenst.

Veronique Nouws

CDA Zundert komt naar u toe deze zomer!

In maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De voorbereiding daarvan is inmiddels alweer ruim 3 jaar bezig. De laatste stap van de voorbereiding, is een nieuw verkiezingsprogramma schrijven en dat uitdragen. Daarom willen we graag met inwoners van Gemeente Zundert in gesprek om te horen wat u belangrijk vindt. Het is een van onze manieren om politiek weer van en voor de inwoners te maken.

U kunt ons op verschillende data in alle kernen van de gemeente een keer vinden. We starten maandag aanstaande in Klein Zundert en zijn op 5 juli in Wernhout. Na de zomer komen we nog in Rijsbergen, Achtmaal en Zundert.

Voelt u zich vrij om aan te sluiten waar of wanneer u wilt. Wees welkom om uw overwegingen met ons te delen.

Veronique Nouws

Twan Zopfi lijsttrekker CDA Zundert

Het bestuur van CDA Zundert gaat Twan Zopfi voordragen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het bestuur en de fractie zijn blij met deze voordracht.
Twan is sinds 2014 raadslid en heeft zich in de afgelopen jaren enthousiast, energiek en innovatief ingezet voor de fractie en de gemeente. Hij is een verenigingsman en heeft een groot netwerk in Zundert. Twan is getrouwd met Annelies, heeft drie kinderen en geeft les aan de Avans Hogeschool aan de opleiding voor fysiotherapie.

‘Ik ben blij en vereerd met de voordracht. De laatste jaren heeft Zundert bewezen politiek stabiel te zijn en de zaken grotendeels op orde te hebben. Veel dingen gaan goed, maar zeker nog niet alles. Er staan een aantal moeilijke onderwerpen op de agenda voor de komende jaren. De decentralisaties zijn ingevoerd en door Zundert goed weggezet, maar het is nog niet af. In de onderwijshuisvesting en de sportaccommodaties is nog werk te verzetten. Ruimtelijke ordening en openbare ruimte blijft altijd aandacht vragen. Daarbij is het altijd goed opletten of de plannen betaalbaar zijn. Zo zijn er nog meer vraagstukken te benoemen. Ik wil daar graag met inbreng van de inwoners van Zundert mee aan de slag.’ Aldus Twan over de voordracht.

Veronique Nouws

Verslag thema-avond onderwijs

Verslag thema avond onderwijs CDA, 28 februari 2017

De avond start met een presentatie over wie nu welke taken heeft als het om onderwijshuisvesting gaat. Kort samengevat heeft de gemeente alleen een taak als het gaat om financiering van grote verbouw of nieuwbouw. Zo lang onderwijsorganisaties de gemeente niet nodig hebben voor financiën zijn zij volledig zelf verantwoordelijk en kunnen ze in feite doen wat ze goed achten. De nu ontstane situatie waarin mogelijk al op korte termijn een school gesloten moet worden, is een beslissing die het schoolbestuur zonder inmenging van gemeente kan nemen.

Vervolgens is er een presentatie over hoe gemeente Oss in eenzelfde vraagstuk heeft gehandeld. Hierin werden tevens cijfers en feiten uit den lande genoemd. Een school van 600-700 leerlingen (waar het in Zundert om zou gaan) wordt nog steeds als een kleine school gezien. Een school is pas goed levens vatbaar vanaf een omvang van ongeveer 500-600 leerlingen. Natuurlijk zijn er altijd andere omstandigheden en belangen die hierin ook meespelen.

 

Het ‘belangrijkste deel van de avond zijn de gesprekken met de aanwezigen. Er wordt in groepen aan de hand van vier vragen over onderwijs in de gemeente Zundert gepraat. Hieronder volgt per vraag de uitkomst van al deze gesprekken.

 

Zorgt een school voor leefbaarheid in de kernen?

In de huidige situatie is er in de avonden weinig activiteit in de meeste schoolgebouwen. Het is erg donker waardoor de gebouwen hangjeugd en criminaliteit aantrekken. Het is niet fijn om in het donker langs een dergelijk gebouw te fietsen/lopen. Dat komt de leefbaarheid ook niet ten goede. Een school alleen zorgt niet voor leefbaarheid. Leefbaarheid wordt volgens aanwezigen veel meer bepaald door een goede demografische opbouw in een wijk, behoud van winkels, dienstencentra/steunpunten voor ouderen/minder validen, enzovoorts.

De kwaliteit van onderwijs dient voorop te staan. Mocht dat in 1 school best tot zijn recht komen, dan is dat zo. Denk dan wel aan de ligging van de school en zorg voor veilige bereikbaarheid (denk aan oversteken drukke straten), parkeerplaatsen, kiss and ride zones.

Uiteraard zijn er ook nadelen. Gevoelsmatig wordt een kleine school knusser, persoonlijker gevonden. Denk ook aan gastouders nabij huidige scholen. Zij houden mogelijk geen werk over. Vooral in de Annaschool zijn nog allerlei groepen en activiteiten aanwezig. Zorg voor een goed onderdak voor hen. Wellicht zijn de huidige schoolgebouwen te gebruiken voor andere functies. Denk bijvoorbeeld aan JeeKaCee.

 

Welke functies wilt u graag binnen het gebouw van het onderwijs verenigd zien?

 • Sportfunctie voor school zelf en mogelijk voor gebruik door verenigingen.
 • Voor- en naschoolse opvang, echter keuzevrijheid blijft belangrijk dus graag ook opvang elders in Zundert.
 • Een “echte” bibliotheek waar boeken geleend kunnen worden (nu schijnbaar enkel voor intern gebruik).
 • C.J.G.
 • Consultatiebureau wil men over het algemeen niet in een IKC.

 

Over het algemeen is iedereen voor één gebouw waar zoveel als mogelijk geclusterd wordt.

Wel maakt men zich zorgen over de afstand naar sporthal en sportterreinen (gaat allemaal van de lestijd af). Sport vindt men belangrijk, maar ook cultuur moet meer aandacht krijgen op scholen (muziek en toneelvereniging e.d. betrekken in het gebouw).

 

Teken je ideale school

Hier werd vooral veel gesproken over wat de deelnemers belangrijk vinden qua uiterlijk van de school. Het was onvermijdelijk dat daarmee ook de verschillende functies zoals ze die terug zouden willen zien en de locatie aan bod komen. Uiteindelijk was de algemene strekking dat de deelnemers vooral een ruim, licht, kindvriendelijk, en multifunctioneel gebouw willen. Belangrijk is dat er veel groen aanwezig is zodat dit in het onderwijsaanbod betrokken kan worden. Veel ramen, grote gemeenschappelijke ruimtes en een flexibele indeling kwamen bij alle groepen naar voren. Eén groep zag een gebouw voor zich waar je als baby letterlijk aan de ene kant van het gebouw binnen komt en als jong volwassene 12 of 16 jaar later weer naar buiten gaat. Het is goed om met verschillende ingangen, speelpleinen en delen van het gebouw te werken zodat onderbouw, middenbouw en bovenbouw ‘gescheiden’ zijn. Dit komt het persoonlijke karakter en het overzicht ten goede.

Twee deelnemers tekenden twee gebouwen, zij willen een school in Klein Zundert behouden. Alle andere groepen tekenden één groot gebouw waar alles samen komt en wat multi inzetbaar is.

Punten die uit de tekeningen naar voren kwamen:

 • Bereikbaarheid is belangrijk
 • Knus/geborgen/veilig
 • Toegankelijk
 • Toekomstbestendig/Duurzaam
 • Meer speelplaatsen
 • Flexibele ruimtes
 • Kunskapsskolan onderwijs
 • Talentontwikkeling
 • Groen en buiten bezig zijn, moestuinen
 • Sportruimtes
 • Fysieke scheiding boven/onderbouw
 • Centrale zaal/ruimte met toneel
 • Keukenvoorziening
 • Voldoende parkeerplaatsen/haal en breng voorziening
 • Veel natuurlijk licht
 • Ontmoeten
 • Een presentatieruimte met podium ( zichzelf presenteren is een basis)
 • Speelruimte buiten, sommige spreken van speeltuin
 • Ouderkamer/huiskamer

 

Aan welke voorwaarden moet een onderwijslocatie voldoen?

 1. centraal in het dorp gelegen. Kwaliteit gaat boven afstand.
 2. ruimte zowel op het schoolterrein als er rondom. Als het kan aparte speelpleinen voor onder en bovenbouw.
 3. goede verkeersontsluiting voor zowel langzaam als gemotoriseerd verkeer.
 4. parkeergelegenheid / kiss and ride zone.
 5. geborgenheid van het gebouw in het dorp, niet op een industrie terrein of langs een drukke weg.
 6. liefst in de buurt van sportvelden of sportvoorzieningen.
 7. groene omgeving.

 

Punt 1 tm 4 werden in alle groepen als zeer wenselijk genoemd voor een nieuwe locatie van een schoolgebouw.

Punt 5 tm 7 werden niet in alle groepen genoemd maar kwamen in de gesprekken wel op tafel.

Veronique Nouws

Thema-avond

Graag nodigen wij u uit voor onze thema-avond over basisonderwijs in Zundert op donderdag 23 februari vanaf 19.30 uur in de Annaschool te Zundert.

Zundert staat aan de vooravond van een belangrijk besluit. Stichting Primair Onderwijs Zundert heeft aangegeven geen drie scholen open te kunnen houden in de kern van Zundert. Daarnaast heeft het schoolbestuur een wens weggelegd bij de gemeente voor nieuwbouw. De gemeente heeft vervolgens een visie op onderwijs geformuleerd.
CDA Zundert is heel benieuwd naar de mening van de inwoners. Daarom organiseren we op donderdag 23 februari om 19.30 uur, in de Sint Annaschool, een thema avond over onderwijs.Rene Peters, oud wethouder onderwijs in gemeente Oss en nummer 3 op de lijst voor de Tweede Kamer verkiezingen zal aanwezig zijn en vertellen over trends in het onderwijs.
U bent van harte welkom. Wilt u zich even aanmelden via dit mailadres of een telefoontje naar 06-12358858.

U mag deze uitnodiging ook doorgeven aan uw vrienden, kennissen, collega’s, familie. U kent vast wel jonge ouders in uw omgeving die de komende jaren gebruik gaan maken van onderwijs in Zundert. Informeer ze over deze avond. Het is géén avond voor alleen CDA-leden, iedereen is welkom!

Graag tot zien

Veronique Nouws

Prettige Feestdagen

Veronique Nouws

Emails veranderen de wereld

Persoonlijk heb ik altijd gedacht dat e-mails een zegen waren. Het is snel, effectief en efficiënt.
Maar dat ze de wereld kunnen veranderen daar had ik nooit bij stil gestaan.

Dat dreigt nu te gebeuren. De favoriete kandidaat voor het presidentschap in de Verenigde Staten is wat onzorgvuldig met haar mailverkeer omgegaan toen ze minister van buitenlandse zaken was. Ze wist bij het versturen van mails niet of dit via haar privé- of de staatsserver werd verstuurd. Dat was groot nieuws in het begin van het jaar, maar in juni liet de FBI weten dat er geen staatsgevaar of criminele activiteiten waren gebleken.

Donald Trump heeft steeds beweerd dat er veel meer aan de hand was, niet alles was onderzocht. Nu heeft Hillary ook een persoonlijke assistente, die ook van haar mailserver gebruik heeft gemaakt en deze dame was gehuwd met een politicus die op internet contact zocht met minderjarige meisjes. Op zijn server zijn 650.000 mails gevonden waarvan er een aantal van de server van Clinton kwamen. Nu kan ik me voorstellen dat je als echtgenoten wel eens mailt met elkaar maar 650.000 keer lijkt me ernstig veel.

Het was wel reden voor de directeur van de FBI om dit bekend te maken 11 dagen voor de verkiezingen omdat het Congres en het publiek daar recht op heeft. Hij gaf wel aan dat er helemaal niets gezegd kon worden over de aard en de betrokkenheid van de mails.  En ook niet of een mail van de presidentskandidaat tussen zat. Maar het kwaad was geschied.

Koren op de molen van Trump, die achterlag op Clinton; “hoe kan een vrouw de belangrijkste persoon van ons land worden als ze niet eens haar e-mail verkeer in de hand heeft” en “650.000 mails, geen wonder dat er niets gebeurd in dit land”.

Heel Amerika heeft er een mening over, mocht de FBI dit zo kort voor de verkiezingen naar buiten brengen, Clinton is niet te vertrouwen en zie je wel Trump had gelijk. Het heeft een enorme invloed op de peilingen gehad, het dreigt nu een nek aan nek race te worden en de kansen van Trump groeien. In dat licht worden ook filmpjes en twitterberichten opgevoerd van jaren geleden, internet vergeet namelijk niets, alles blijft bewaard en komt boven net als het helemaal niet uitkomt. Een bericht van 20 jaar geleden kan in het perspectief van heden een hele andere impact hebben.

Dus als je een politieke carrière wil maken, pas op met je aan de sociale media toevertrouwt, het kan nog eens slecht van pas komen.

 

Reg Nelemans – Voorzitter CDA

Veronique Nouws

Hoe ver mogen politici gaan?

Ooit was het ons grote voorbeeld. Amerika was voor velen het nieuwe beloofde land. Niets was onmogelijk daar en bijna alle krantenjongens werden er miljonair. Vele goudzoekers zijn ooit daar heen gegaan. Hele families vertrokken, weg het uit het benauwde en te liberale Europa om hun geluk te zoeken. Franse, Ierse, Engelse, Duitse, Italiaanse, Spaanse en Nederlandse namen kom je er tegen bij plaatsen en steden maar ook, soms verbasterd, bij families. Nog steeds is de American Dream iets wat leeft bij de mensen die soms illegaal in de VS aankomen. Vele miljoenen die hun droom waar willen maken.

Daar komt een einde aan want Trump gaat ze allemaal terugsturen en een grote muur bouwen. Letterlijk en figuurlijk. Hij is nog geen president maar wel al besprekingen aan het voeren met de president van Mexico. Hoe ver mag je gaan als politicus?

In Engeland kennen we al jaren schaduwkabinetten. Als de Conservatives aan de macht zijn vormt de Labour partij een schaduwregering die zich ook uitspreekt over wat zij voor beslissing zouden hebben genomen mochten zij de baas zijn geweest. Eens of niet eens? Het laat zich raden welke stellingname zegeviert. Ze maken zelfs een tegenbegroting. Dat zegt al genoeg.

In onze parlementaire geschiedenis heeft in de zeventiger jaren ook de PVDA onder leiding van Joop den Uyl samen met D66 eens een poging gedaan om dat ook hier van de grond te krijgen. Dat bleek al snel heel lastig te zijn. Wat is de status van dit droogzwemmen op hoog niveau? Moeten werkgevers en werknemers hier rekening mee houden tijdens hun overleg? Wat heeft de kiezer er feitelijk aan, ook al is het een goed besluit het wordt toch niet uitgevoerd. Het is in Nederland bij een poging gebleven. De frustratie van de deelnemers bleek groot. Een “tegenbegroting’ werd met veel elan gepresenteerd daarna was het een beetje over.

Als je macht hebt kun je die gebruiken en helaas ook misbruiken. Als je geen macht hebt kun je die alleen maar proberen te krijgen. En we zien nu dat Clinton en Trump er alles aan doen omdat voor elkaar te krijgen. Trump heeft al een oplossing, hij vind dat ze Hilary maar op moeten sluiten. Dat blijkt in veel landen een handige oplossing te zijn. Ben je tegen dan sluiten we je gewoon op. En als je heel veel mensen opsluit duurt het ook lang voor je ze kunt berechten. En als je ook een heleboel rechters opsluit gaat het nog veel langer duren.
Hoe ver mag je gaan vandaag…

Reg Nelemans

Veronique Nouws

Jij komt toch ook?

image

Veronique Nouws