• 076-8501059
 • info@cdazundert.nl

Bestuur

Het CDA is een brede christendemocratische volkspartij, geworteld in alle lagen van de samenleving. Het CDA heeft oog en oor voor wat er gebeurt en neemt gepaste acties om snel tot een verantwoord resultaat te komen dat de burgers aanspreekt. Voor het CDA staat de gemeenschap centraal!

Onze gemeente Zundert kenmerkt zich als een dynamische plattelandsgemeente waar het prettig is om te wonen, te werken en te recreëren. Er is een diversiteit aan bedrijvigheid waarbij het MKB, de agrarische sector en de boomteelt in het bijzonder een belangrijke rol spelen. Het belangrijkste kenmerk van onze gemeente is wel dat Zundert over een organisatorisch vermogen beschikt zoals we dat elders zelden tegenkomen!

Het CDA maakt zich sterk dat Zundert, ook de komende jaren, vooral de warme en creatieve gemeenschap blijft die het is! Niet alleen voor onze inwoners van vandaag maar ook voor onze kinderen. We blijven een lans breken voor onze jeugd en voor de zwakkeren in onze gemeenschap. Niemand mag onnodig aan de kant blijven staan! Tegelijkertijd moeten we ook met een open blik naar buiten kijken, naar de rest van de regio en zelfs verder. Groeikansen voor ondernemers moeten worden benut. We willen Zundert meer op de kaart zetten!

Zonder een goed bestuur kan een organisatie niet bestaan. Om dit te kunnen waarborgen zijn de volgende richtlijnen opgesteld voor het Bestuur van CDA Zundert:

 • Dit moet een afspiegeling zijn van de samenleving
 • De leden zijn tenminste 4 jaar actief, maximaal 8 jaar
 • Geeft richting aan de leden en de organisatie
 • Stelt samen met de fractie de beleidsuitgangspunten vast; de fractie voert deze uit
 • Is een klankbord zijn voor de fractie en bewaakt de grote lijnen

Het bestuur van CDA Zundert bestaat uit:

 • Voorzitter: Jacqueline Aarts
 • Secretaris: Petra Witte
 • Penningmeester: Frits Brait
 • Leden:
  • André van der Kloot
  • Piet Hendrickx
  • Maxim Nelemans