• 076-8501059
 • info@cdazundert.nl

Category ArchiveNieuws

Oprichter CDA Zundert, Reg Nelemans treedt af als voorzitter

Donderdag 22 november jongstleden was een bijzondere dag voor onze vereniging.
Tijdens deze algemene ledenvergadering, maakte voorzitter Reg Nelemans officieel bekend te zullen terugtreden als voorzitter.

Het bestuur droeg daarop huidig burgerlid en ambitieus bestuurslid, Jacqueline Aarts voor als zijn opvolger. De vergadering nam de voordracht per stemming over en koos Jacqueline tot nieuwe voorzitter.

Jacqueline Aarts

overdracht voorzitterschap CDA-Zundert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zilveren speld

Daarnaast werd Reg, oprichter van CDA Zundert, namens partijvoorzitter Ruth Peetoom onderscheiden met de zilveren speld. Deze speld wordt alleen uitgereikt aan CDA’ers die jarenlang actief zijn geweest voor de partij en door een speciale commissie worden geaccrediteerd.
Frans Wouters bestuurslid van CDA Brabant nam de uitreiking voor zijn rekening. In zijn woordje bedankte hij Reg voor zijn tomeloze inzet voor de afdeling in Zundert.

Zilveren speld CDA

Reg ontvangt de zilveren speld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Nil Volentibus Arduum’

Als blijk van waardering voor het werk dat Reg in de afgelopen jaren heeft verzet voor CDA Zundert ontving hij uit handen van André van der Kloot, waarmee hij veel heeft samengewerkt, een prachtig aandenken. Het kunstwerk symboliseert “de stip aan der horizon” wat voor Reg altijd het uitgangspunt is geweest.
Het Latijnse opschrift, zijn lijfspreuk: ‘niets is moeilijk voor hen die willen’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Uitslag verkiezingen 2018

Verkiezingen en het resultaat

De kiezer heeft gesproken is de standaard als de stemmen zijn gesteld. Mij werd net voor de uitslag
gevraagd wat ik dacht. Mijn eerste reactie was dat er niet veel zou veranderen aan het uiteindelijk
resultaat. Daar heb ik gelijk in gekregen.

We zijn als CDA de grootste gebleven en hebben wederom het initiatief genomen om een nieuwe coalitie te vormen, die er nu is met een breed gedragen akkoord en met dezelfde partijen die een wethouder leveren. Je verliest maar toch heb je gewonnen.
Democratie is slecht zei Winston Churchill ooit, maar alle andere vormen zijn nog veel slechter. Het blijft toch bijzonder in een land waar je mag meepraten maakt maar 50% gebruik van het recht om te gaan stemmen.

Een nieuw fenomeen is de stemwijzer. Op televisie was te zien dat bij een groot stembureau in Utrecht mensen in de rij om te gaan stemmen nog even op hun telefoon de stemwijzer raadpleegde om te kijken wat ze zouden gaan stemmen. Heel veel mensen volgen dat advies ook terwijl ik van een aantal mensen hoorde dat het advies uitkwam op een heel andere partij dan degene waarop ze al jaren stemden. Uit onderzoek blijkt dat velen niet echt volgen wat er allemaal gebeurt in de politiek; landelijk niet, lokaal niet en provinciaal, waterschap op Europa staat al helemaal op afstand.

Nu loop ik al heel lang mee in de plaatselijke politiek maar de uitslag voor met name onze partij vond ik toch heel bijzonder. Als je puur kijkt naar geleverde prestaties van raadsleden, fractievoorzitter en wethouder dan blijkt er erg weinig waardering voor dat werk. Vraag me dan af of mensen dat niet zien of niet willen zien. Welke motieven drijven kiezers om te stemmen hoe ze stemmen. Behalve de VVD zijn de coalitiepartijen niet beloond voor 4 jaar stabiliteit en resultaten. De vraag is wat wil je zien.
Maarten van Rossem heeft recent een lans gebroken voor de diplomademocratie, hij vond het vreemd dat iemand om auto te rijden een diploma moet halen maar om te stemmen geen enkele
kennis vereist is. Oud Zundertenaar Wim Voermans, hoogleraar in Leiden, was daar fel op tegen omdat het de wortels van de democratie raakt, iedereen moet mogen stemmen. En daar is natuurlijk alles voor te zeggen.

Rest voor onze partij in Zundert natuurlijk wat hebben we ervan geleerd en wat gaan we er mee doen voor de toekomst. We hebben een eerste analyse gemaakt en gaan met leden, bestuur en fractie aan de slag wat de leerpunten zijn. Er is nooit een oorzaak, er zijn er meerdere, maar niet alles hebben we in de hand. We gaan dat proces met goede moed in want als je veel verliest kun je ook weer een heleboel winnen.

Reg Nelemans

Verkiezingskoorts komt er nu echt aan

Voorspelbaar richting maart want dat is het moment dat de kiezer bepaalt of we het goed hebben gedaan.
Als bestuur, fractie en wethouder zijn we erg tevreden over de afgelopen vier jaar. Er is heel hard gewerkt. We hebben heel veel van ons programma kunnen realiseren en dingen kunnen doen die goed zijn voor onze gemeenschap. Over de samenwerking binnen de coalitie mogen we ook tevreden zijn. We hebben samen bijna alles op kunnen lossen.

De vraag is natuurlijk of de kiezer het daar ook mee eens is. Er komen twee nieuwe partijen bij en er is er een die verdwijnt. Wat brengt dat aan verschuivingen? Veel discussie is er al over de kiezers die het allemaal niet meer kunnen of willen volgen. In het algemeen is de tendens dat minder mensen gaan stemmen, vooral jongeren haken af, en dat is heel jammer.
Jammer omdat er zo lang is gevochten voor kiesrecht en dat is historisch gezien allemaal nog niet eens zo lang geleden. Kun je je nu nog voorstellen dat vrouwen eerst niet mochten stemmen en ook niet gekozen konden worden, of dat je alleen mocht stemmen als je tot een bepaalde familie behoorde. Logisch dat mensen op de barricades zijn gegaan en veranderingen eisten. Het zou erg zonde zijn als het bezit van de zaak nu tot het eind van het vermaak zou leiden.

In een relatief kleine dorpsgemeenschap als de onze is alles nog redelijk overzichtelijk. Je ziet iets direct gebeuren, de lijnen zijn relatief kort. Toch blijft het belangrijk voor bestuurders om repliek te krijgen, waarop ze beleid kunnen baseren en keuzes kunnen maken.
Een keer in de vier jaar is de grote afrekening. Dat is ook heel goed want dat is een stukje marktwerking. Die kan alleen ernstig worden beïnvloed als mensen die het gevoerde of te voeren beleid wel goed vinden en dus thuis blijven.
Wil je evenwicht in een samenleving dan moeten alle mogelijke deelnemers ook meedoen.

Dat hele bijzondere moment komt er weer aan. Laat je stem hoe dan ook horen.

Reg Nelemans
Voorzitter CDA Zundert

Armoede in Zundert

Armoede in Zundert

 

De gemeente Zundert heeft met haar bijstandsbeleid voor inwoners met de laagste inkomens een sociaal vangnet georganiseerd. Er zijn veel redenen waarom iemand genoodzaakt kan zijn om hier een beroep op te doen. Iemand raakt werkloos, valt tussen wal en schip na zijn of haar studie of is in de schuldhulpverlening terecht gekomen. Zo zijn er nog tal van redenen te benoemen. Wat deze mensen echter allemaal gemeen hebben is dat ze in bijzondere omstandigheden verkeren.

 

Naast de bijstand is er een extra vangnet: Het minimabeleid. Veel mensen komen in aanmerking voor bijvoorbeeld een speciale ziektekostenverzekering, tijdelijke huurondersteuning, kwijtschelding van lokale heffingen als afvalstoffenheffing of een witgoedregeling om huishoudelijke apparaten te vervangen. Meer dan 400 huishoudens in Zundert hebben niet meer te besteden dan het wettelijke sociale minimum en maken gebruik van dit minimabeleid. Dat is ongeveer 4% van de Zundertse huishoudens. Eénoudergezinnen en alleenstaanden vormen daarvan de grootste groepen. Meer dan 200 kinderen groeien op in een gezin dat op of onder de armoedegrens leeft. Zelfs in het welvarende Zundert is armoede dus een probleem; een verborgen probleem, want niemand loopt er graag mee te koop. Zundert wijkt gelukkig niet, in negatieve zin, af van het landelijke beeld, maar elk minima-gezin verdient onze zorg.

Natuurlijk is het streven dat iedereen op eigen benen kan staan. Deze mensen willen zelf ook niets liever dan meedoen in de samenleving. Zundert moet dit op de agenda zetten. Speciaal voor kinderen in minima-gezinnen krijgt de gemeente Zundert jaarlijks €100.000 extra! Dat moet echter beter worden besteed.

Aan welke knoppen gaat CDA Zundert draaien voor mensen in deze bijzondere omstandigheden?

 • Een ziektekostenverzekering moet iedereen hebben. Als je inkomen niet boven 120% van het wettelijke minimum komt, is daar een regeling voor. Deze drempel verhogen naar 130% zorgt ervoor dat meer mensen gebruik kunnen maken van deze regeling. Gezien de reserves in het sociaal domein, is dat geen probleem.
 • Er is een meedoenregeling om kwetsbaren mee te laten doen met Sport, Cultuur en Onderwijs. Je kan meedoen als je niet meer dan 105% van het wettelijk sociaal minimum ontvangt. Deze grens kan omhoog om meer mensen deze kans te bieden.
 • Geef mensen tijdelijk ondersteuning om hun wereld op orde te krijgen. ‘’Tijdelijk geen telefoontjes van deurwaarders of bedrijven die hun geld willen”. Een goede gemeente staat op basis van vertrouwen borg voor haar inwoners.
 • De voedselbank en de kledingbank moeten we blijven steunen.

Een sterk minimabeleid zorgt ervoor dat meer mensen kunnen meedoen en draagt eraan bij dat in de toekomst minder ondersteuning vanuit de gemeenschap nodig is. Leven in armoede leidt tot stress en tot veel zorgen.
CDA Zundert wil deze mensen uit die vicieuze cirkel halen. Dat draagt bij aan een GOEI Zundert.

Eén IKC in Zundert en Klein-Zundert levert beste onderwijskwaliteit!

Een aparte basisschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar is een achterhaald idee. Een goede basisschool moet het hart zijn van een Integraal Kind Centrum; afgekort ook wel een IKC genoemd. Een gebouw waarin organisaties als de basisschool, de kinderopvang, de voor- en naschoolse opvang, maar ook sport, culturele en zorgvoorzieningen (consultatiebureau) een plek krijgen om onderlinge afstemming in het belang van het kind mogelijk te maken. Daarnaast is het voor ouders en kinderen uiterst handig: alles op één plek en onder één dak.

Voor de kernen Zundert en Klein Zundert komt dan meteen de vraag op: komen er in plaats van de huidige 3 scholen dan 3 IKC’s? Theoretisch kan dat. Het CDA Zundert is hier echter geen voorstander van en wel vanwege de volgende redenen:
Ten eerste is er voor de kernen Zundert en Klein Zundert een beter alternatief. De afstanden zijn zodanig klein dat 1 IKC voor iedereen prima bereikbaar is. In Achtmaal en Wernhout is dat bijvoorbeeld anders; haal daar de school weg en ouders moeten met hun kroost echt te ver op pad.
Ten tweede leert de praktijk dat in 1 school van ongeveer 600 leerlingen efficiënter gewerkt kan worden dan in 3 scholen van ongeveer 200 leerlingen. Het geld wordt niet efficiënt ingezet door op elke school een directeur en een conciërge te hebben. Voor de extra zorg zou op elke school maximaal één intern begeleider zijn voor 1 of 2 dagen. Het team van elke school zou met 7-8 mensen al het extra werk moeten verdelen en dat leidt tot werkdruk die de onderwijskwaliteit niet ten goede komt. Eén IKC met daarin één grotere basisschool heeft van elk leerjaar twee of drie groepen. Binnen een groot team ontstaat er ruimte om extra werk te verdelen over veel schouders. Er ontstaat ruimte voor leraren zich te specialiseren. Voor de extra ondersteuning van leerlingen kun je twee gespecialiseerde leraren vrijmaken. Kortom: Omvang speelt een grote rol bij het realiseren van onderwijskwaliteit. Tevens is er ruimte om klassensamenstelling aan te passen, mocht dat nodig zijn. Natuurlijk is een goede leraar het belangrijkste voor onderwijskwaliteit. Zeker niet het gebouw. Een goede leraar moet door de omstandigheden wel optimaal gefaciliteerd worden. Daar heb je omvang voor nodig.
Ten derde verwachten we niet dat organisaties als een kinderopvang, een consultatiebureau en andere organisaties die mogelijk in een IKC zitten, op 3 plaatsen hun activiteiten organiseren. Dat betekent dat er geen 3 IKC’s zullen ontstaan maar 1 IKC en 2 ‘normale basisscholen’. Die laatste hebben dan niet de voordelen van een IKC.
Ten slotte zijn de kosten van 3 IKC’s hoger dan van 1 IKC.

Bij het nemen van een besluit speelt niet alleen de kwaliteit van onderwijs een rol. Ook leefbaarheid van de kernen is hierin een belangrijk aspect. Natuurlijk wordt leefbaarheid deels bepaald door de aanwezigheid van voorzieningen zoals een supermarkt, een rijk verenigingsleven en ook een basisschool. Het is echter onjuist dat de leefbaarheid van een kern enkel en alleen afhangt van het hebben van een eigen basisschool. In Groningen, Friesland en Zeeland zijn er dorpen genoeg zonder basisschool, die toch leefbaar zijn. Leefbaarheid is vooral afhankelijk van de vindingrijkheid van inwoners om activiteiten in stand te houden waar voldoende animo voor is.

Volgens het CDA weegt de kwaliteit van het onderwijs zwaarder dan de leefbaarheid. Welke kwaliteit kan er geleverd worden om een goede doorgaande ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar mogelijk te maken?

Binnenkort valt de enquête van de gemeente over onderwijshuisvesting bij velen in de bus. Eén IKC vinden wij de beste optie voor een GOEI Zundert. We hopen dat het draagvlakonderzoek aan zal geven dat inwoners ook kiezen voor kwaliteit. CDA gaat uiteraard serieus om met de uitkomst van het draagvlakonderzoek en zal dat meewegen in het uiteindelijke besluit. Meer informatie daarover staat in ons verkiezingsprogramma. Dit is te lezen op www.cdazundert.nl

Op volle koers voor de Algemene Ledenvergadering!

Er is hard gewerkt de afgelopen maanden door fractie, bestuur en een aantal actieve leden.
Er zijn sessies gehouden in alle kerkdorpen om voldoende informatie te krijgen voor het schrijven van
ons verkiezingsprogramma. Dat is goed gelukt. De commissie heeft een concept klaar waar we mee
verder kunnen.
Ook aan het samenstellen van de lijst is veel aandacht besteed en we zijn er heel erg trots op dat we
weer een aantal nieuwe gezichten op de lijst gaan krijgen. Mensen die mee willen doen om het
CDA nog sterker te maken in onze gemeente. Belangrijk voor ons is natuurlijk dat we een goede
afspiegeling krijgen van onze gemeenschap en dat lijkt heel goed te gaan lukken.
Ons Campagneteam is ook al druk aan de gang en het ziet er naar uit dat we met een heel mooi
nieuw fris beeld naar buiten kunnen gaan komen. Het wordt uiteraard een hele positieve campagne
we hebben de afgelopen vier jaar het nodige bereikt en we willen dat graag de komende jaren nog
uitbreiden.
We gaan dat allemaal heel graag presenteren op onze Algemene Ledenvergadering 30 november
aanstaande. We hopen van harte dat er veel leden aanwezig gaan zijn om de richting voor de
komende jaren te bepalen en om de lijst samen te stellen met de mensen die dat allemaal voor ons
mogen gaan uitvoeren.
U bent van harte welkom en mocht u problemen hebben met het vervoer meld het bij onze
secretaris Petra, dan gaan we daarvoor zorgen.
Tot dan!
Reg Nelemans
Voorzitter CDA Gemeente Zundert

Jan Aarts weer terug als wethouder

Jan heeft na een persoonlijk moeilijke tijd, door het overlijden van zijn vrouw, de moed weer opgepakt en start op 13 september weer met zijn werk als Wethouder.
Hij heeft er weer veel zin in, vooral om een aantal zaken waaraan hij eerder begonnen was af te maken. Rinie van Tilburg draagt de werkzaamheden op 12 september over. Vooraf was duidelijk dat het een tijdelijke waarneming betrof.
Rinie heeft de vervanging met veel plezier en toewijding gedaan, daar zijn we hem ook dankbaar voor. Het wordt nog een interessante tijd richting de komende verkiezingen in Maart 2018. Rinie bedankt voor de inzet en Jan veel succes toegewenst.

CDA Zundert komt naar u toe deze zomer!

In maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De voorbereiding daarvan is inmiddels alweer ruim 3 jaar bezig. De laatste stap van de voorbereiding, is een nieuw verkiezingsprogramma schrijven en dat uitdragen. Daarom willen we graag met inwoners van Gemeente Zundert in gesprek om te horen wat u belangrijk vindt. Het is een van onze manieren om politiek weer van en voor de inwoners te maken.

U kunt ons op verschillende data in alle kernen van de gemeente een keer vinden. We starten maandag aanstaande in Klein Zundert en zijn op 5 juli in Wernhout. Na de zomer komen we nog in Rijsbergen, Achtmaal en Zundert.

Voelt u zich vrij om aan te sluiten waar of wanneer u wilt. Wees welkom om uw overwegingen met ons te delen.

Twan Zopfi lijsttrekker CDA Zundert

Het bestuur van CDA Zundert gaat Twan Zopfi voordragen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het bestuur en de fractie zijn blij met deze voordracht.
Twan is sinds 2014 raadslid en heeft zich in de afgelopen jaren enthousiast, energiek en innovatief ingezet voor de fractie en de gemeente. Hij is een verenigingsman en heeft een groot netwerk in Zundert. Twan is getrouwd met Annelies, heeft drie kinderen en geeft les aan de Avans Hogeschool aan de opleiding voor fysiotherapie.

‘Ik ben blij en vereerd met de voordracht. De laatste jaren heeft Zundert bewezen politiek stabiel te zijn en de zaken grotendeels op orde te hebben. Veel dingen gaan goed, maar zeker nog niet alles. Er staan een aantal moeilijke onderwerpen op de agenda voor de komende jaren. De decentralisaties zijn ingevoerd en door Zundert goed weggezet, maar het is nog niet af. In de onderwijshuisvesting en de sportaccommodaties is nog werk te verzetten. Ruimtelijke ordening en openbare ruimte blijft altijd aandacht vragen. Daarbij is het altijd goed opletten of de plannen betaalbaar zijn. Zo zijn er nog meer vraagstukken te benoemen. Ik wil daar graag met inbreng van de inwoners van Zundert mee aan de slag.’ Aldus Twan over de voordracht.

Verslag thema-avond onderwijs

Verslag thema avond onderwijs CDA, 28 februari 2017

De avond start met een presentatie over wie nu welke taken heeft als het om onderwijshuisvesting gaat. Kort samengevat heeft de gemeente alleen een taak als het gaat om financiering van grote verbouw of nieuwbouw. Zo lang onderwijsorganisaties de gemeente niet nodig hebben voor financiën zijn zij volledig zelf verantwoordelijk en kunnen ze in feite doen wat ze goed achten. De nu ontstane situatie waarin mogelijk al op korte termijn een school gesloten moet worden, is een beslissing die het schoolbestuur zonder inmenging van gemeente kan nemen.

Vervolgens is er een presentatie over hoe gemeente Oss in eenzelfde vraagstuk heeft gehandeld. Hierin werden tevens cijfers en feiten uit den lande genoemd. Een school van 600-700 leerlingen (waar het in Zundert om zou gaan) wordt nog steeds als een kleine school gezien. Een school is pas goed levens vatbaar vanaf een omvang van ongeveer 500-600 leerlingen. Natuurlijk zijn er altijd andere omstandigheden en belangen die hierin ook meespelen.

 

Het ‘belangrijkste deel van de avond zijn de gesprekken met de aanwezigen. Er wordt in groepen aan de hand van vier vragen over onderwijs in de gemeente Zundert gepraat. Hieronder volgt per vraag de uitkomst van al deze gesprekken.

 

Zorgt een school voor leefbaarheid in de kernen?

In de huidige situatie is er in de avonden weinig activiteit in de meeste schoolgebouwen. Het is erg donker waardoor de gebouwen hangjeugd en criminaliteit aantrekken. Het is niet fijn om in het donker langs een dergelijk gebouw te fietsen/lopen. Dat komt de leefbaarheid ook niet ten goede. Een school alleen zorgt niet voor leefbaarheid. Leefbaarheid wordt volgens aanwezigen veel meer bepaald door een goede demografische opbouw in een wijk, behoud van winkels, dienstencentra/steunpunten voor ouderen/minder validen, enzovoorts.

De kwaliteit van onderwijs dient voorop te staan. Mocht dat in 1 school best tot zijn recht komen, dan is dat zo. Denk dan wel aan de ligging van de school en zorg voor veilige bereikbaarheid (denk aan oversteken drukke straten), parkeerplaatsen, kiss and ride zones.

Uiteraard zijn er ook nadelen. Gevoelsmatig wordt een kleine school knusser, persoonlijker gevonden. Denk ook aan gastouders nabij huidige scholen. Zij houden mogelijk geen werk over. Vooral in de Annaschool zijn nog allerlei groepen en activiteiten aanwezig. Zorg voor een goed onderdak voor hen. Wellicht zijn de huidige schoolgebouwen te gebruiken voor andere functies. Denk bijvoorbeeld aan JeeKaCee.

 

Welke functies wilt u graag binnen het gebouw van het onderwijs verenigd zien?

 • Sportfunctie voor school zelf en mogelijk voor gebruik door verenigingen.
 • Voor- en naschoolse opvang, echter keuzevrijheid blijft belangrijk dus graag ook opvang elders in Zundert.
 • Een “echte” bibliotheek waar boeken geleend kunnen worden (nu schijnbaar enkel voor intern gebruik).
 • C.J.G.
 • Consultatiebureau wil men over het algemeen niet in een IKC.

 

Over het algemeen is iedereen voor één gebouw waar zoveel als mogelijk geclusterd wordt.

Wel maakt men zich zorgen over de afstand naar sporthal en sportterreinen (gaat allemaal van de lestijd af). Sport vindt men belangrijk, maar ook cultuur moet meer aandacht krijgen op scholen (muziek en toneelvereniging e.d. betrekken in het gebouw).

 

Teken je ideale school

Hier werd vooral veel gesproken over wat de deelnemers belangrijk vinden qua uiterlijk van de school. Het was onvermijdelijk dat daarmee ook de verschillende functies zoals ze die terug zouden willen zien en de locatie aan bod komen. Uiteindelijk was de algemene strekking dat de deelnemers vooral een ruim, licht, kindvriendelijk, en multifunctioneel gebouw willen. Belangrijk is dat er veel groen aanwezig is zodat dit in het onderwijsaanbod betrokken kan worden. Veel ramen, grote gemeenschappelijke ruimtes en een flexibele indeling kwamen bij alle groepen naar voren. Eén groep zag een gebouw voor zich waar je als baby letterlijk aan de ene kant van het gebouw binnen komt en als jong volwassene 12 of 16 jaar later weer naar buiten gaat. Het is goed om met verschillende ingangen, speelpleinen en delen van het gebouw te werken zodat onderbouw, middenbouw en bovenbouw ‘gescheiden’ zijn. Dit komt het persoonlijke karakter en het overzicht ten goede.

Twee deelnemers tekenden twee gebouwen, zij willen een school in Klein Zundert behouden. Alle andere groepen tekenden één groot gebouw waar alles samen komt en wat multi inzetbaar is.

Punten die uit de tekeningen naar voren kwamen:

 • Bereikbaarheid is belangrijk
 • Knus/geborgen/veilig
 • Toegankelijk
 • Toekomstbestendig/Duurzaam
 • Meer speelplaatsen
 • Flexibele ruimtes
 • Kunskapsskolan onderwijs
 • Talentontwikkeling
 • Groen en buiten bezig zijn, moestuinen
 • Sportruimtes
 • Fysieke scheiding boven/onderbouw
 • Centrale zaal/ruimte met toneel
 • Keukenvoorziening
 • Voldoende parkeerplaatsen/haal en breng voorziening
 • Veel natuurlijk licht
 • Ontmoeten
 • Een presentatieruimte met podium ( zichzelf presenteren is een basis)
 • Speelruimte buiten, sommige spreken van speeltuin
 • Ouderkamer/huiskamer

 

Aan welke voorwaarden moet een onderwijslocatie voldoen?

 1. centraal in het dorp gelegen. Kwaliteit gaat boven afstand.
 2. ruimte zowel op het schoolterrein als er rondom. Als het kan aparte speelpleinen voor onder en bovenbouw.
 3. goede verkeersontsluiting voor zowel langzaam als gemotoriseerd verkeer.
 4. parkeergelegenheid / kiss and ride zone.
 5. geborgenheid van het gebouw in het dorp, niet op een industrie terrein of langs een drukke weg.
 6. liefst in de buurt van sportvelden of sportvoorzieningen.
 7. groene omgeving.

 

Punt 1 tm 4 werden in alle groepen als zeer wenselijk genoemd voor een nieuwe locatie van een schoolgebouw.

Punt 5 tm 7 werden niet in alle groepen genoemd maar kwamen in de gesprekken wel op tafel.