Category Archive Nieuws

Verslag thema-avond onderwijs

Verslag thema avond onderwijs CDA, 28 februari 2017

De avond start met een presentatie over wie nu welke taken heeft als het om onderwijshuisvesting gaat. Kort samengevat heeft de gemeente alleen een taak als het gaat om financiering van grote verbouw of nieuwbouw. Zo lang onderwijsorganisaties de gemeente niet nodig hebben voor financiën zijn zij volledig zelf verantwoordelijk en kunnen ze in feite doen wat ze goed achten. De nu ontstane situatie waarin mogelijk al op korte termijn een school gesloten moet worden, is een beslissing die het schoolbestuur zonder inmenging van gemeente kan nemen.

Vervolgens is er een presentatie over hoe gemeente Oss in eenzelfde vraagstuk heeft gehandeld. Hierin werden tevens cijfers en feiten uit den lande genoemd. Een school van 600-700 leerlingen (waar het in Zundert om zou gaan) wordt nog steeds als een kleine school gezien. Een school is pas goed levens vatbaar vanaf een omvang van ongeveer 500-600 leerlingen. Natuurlijk zijn er altijd andere omstandigheden en belangen die hierin ook meespelen.

 

Het ‘belangrijkste deel van de avond zijn de gesprekken met de aanwezigen. Er wordt in groepen aan de hand van vier vragen over onderwijs in de gemeente Zundert gepraat. Hieronder volgt per vraag de uitkomst van al deze gesprekken.

 

Zorgt een school voor leefbaarheid in de kernen?

In de huidige situatie is er in de avonden weinig activiteit in de meeste schoolgebouwen. Het is erg donker waardoor de gebouwen hangjeugd en criminaliteit aantrekken. Het is niet fijn om in het donker langs een dergelijk gebouw te fietsen/lopen. Dat komt de leefbaarheid ook niet ten goede. Een school alleen zorgt niet voor leefbaarheid. Leefbaarheid wordt volgens aanwezigen veel meer bepaald door een goede demografische opbouw in een wijk, behoud van winkels, dienstencentra/steunpunten voor ouderen/minder validen, enzovoorts.

De kwaliteit van onderwijs dient voorop te staan. Mocht dat in 1 school best tot zijn recht komen, dan is dat zo. Denk dan wel aan de ligging van de school en zorg voor veilige bereikbaarheid (denk aan oversteken drukke straten), parkeerplaatsen, kiss and ride zones.

Uiteraard zijn er ook nadelen. Gevoelsmatig wordt een kleine school knusser, persoonlijker gevonden. Denk ook aan gastouders nabij huidige scholen. Zij houden mogelijk geen werk over. Vooral in de Annaschool zijn nog allerlei groepen en activiteiten aanwezig. Zorg voor een goed onderdak voor hen. Wellicht zijn de huidige schoolgebouwen te gebruiken voor andere functies. Denk bijvoorbeeld aan JeeKaCee.

 

Welke functies wilt u graag binnen het gebouw van het onderwijs verenigd zien?

 • Sportfunctie voor school zelf en mogelijk voor gebruik door verenigingen.
 • Voor- en naschoolse opvang, echter keuzevrijheid blijft belangrijk dus graag ook opvang elders in Zundert.
 • Een “echte” bibliotheek waar boeken geleend kunnen worden (nu schijnbaar enkel voor intern gebruik).
 • C.J.G.
 • Consultatiebureau wil men over het algemeen niet in een IKC.

 

Over het algemeen is iedereen voor één gebouw waar zoveel als mogelijk geclusterd wordt.

Wel maakt men zich zorgen over de afstand naar sporthal en sportterreinen (gaat allemaal van de lestijd af). Sport vindt men belangrijk, maar ook cultuur moet meer aandacht krijgen op scholen (muziek en toneelvereniging e.d. betrekken in het gebouw).

 

Teken je ideale school

Hier werd vooral veel gesproken over wat de deelnemers belangrijk vinden qua uiterlijk van de school. Het was onvermijdelijk dat daarmee ook de verschillende functies zoals ze die terug zouden willen zien en de locatie aan bod komen. Uiteindelijk was de algemene strekking dat de deelnemers vooral een ruim, licht, kindvriendelijk, en multifunctioneel gebouw willen. Belangrijk is dat er veel groen aanwezig is zodat dit in het onderwijsaanbod betrokken kan worden. Veel ramen, grote gemeenschappelijke ruimtes en een flexibele indeling kwamen bij alle groepen naar voren. Eén groep zag een gebouw voor zich waar je als baby letterlijk aan de ene kant van het gebouw binnen komt en als jong volwassene 12 of 16 jaar later weer naar buiten gaat. Het is goed om met verschillende ingangen, speelpleinen en delen van het gebouw te werken zodat onderbouw, middenbouw en bovenbouw ‘gescheiden’ zijn. Dit komt het persoonlijke karakter en het overzicht ten goede.

Twee deelnemers tekenden twee gebouwen, zij willen een school in Klein Zundert behouden. Alle andere groepen tekenden één groot gebouw waar alles samen komt en wat multi inzetbaar is.

Punten die uit de tekeningen naar voren kwamen:

 • Bereikbaarheid is belangrijk
 • Knus/geborgen/veilig
 • Toegankelijk
 • Toekomstbestendig/Duurzaam
 • Meer speelplaatsen
 • Flexibele ruimtes
 • Kunskapsskolan onderwijs
 • Talentontwikkeling
 • Groen en buiten bezig zijn, moestuinen
 • Sportruimtes
 • Fysieke scheiding boven/onderbouw
 • Centrale zaal/ruimte met toneel
 • Keukenvoorziening
 • Voldoende parkeerplaatsen/haal en breng voorziening
 • Veel natuurlijk licht
 • Ontmoeten
 • Een presentatieruimte met podium ( zichzelf presenteren is een basis)
 • Speelruimte buiten, sommige spreken van speeltuin
 • Ouderkamer/huiskamer

 

Aan welke voorwaarden moet een onderwijslocatie voldoen?

 1. centraal in het dorp gelegen. Kwaliteit gaat boven afstand.
 2. ruimte zowel op het schoolterrein als er rondom. Als het kan aparte speelpleinen voor onder en bovenbouw.
 3. goede verkeersontsluiting voor zowel langzaam als gemotoriseerd verkeer.
 4. parkeergelegenheid / kiss and ride zone.
 5. geborgenheid van het gebouw in het dorp, niet op een industrie terrein of langs een drukke weg.
 6. liefst in de buurt van sportvelden of sportvoorzieningen.
 7. groene omgeving.

 

Punt 1 tm 4 werden in alle groepen als zeer wenselijk genoemd voor een nieuwe locatie van een schoolgebouw.

Punt 5 tm 7 werden niet in alle groepen genoemd maar kwamen in de gesprekken wel op tafel.

Thema-avond

Graag nodigen wij u uit voor onze thema-avond over basisonderwijs in Zundert op donderdag 23 februari vanaf 19.30 uur in de Annaschool te Zundert.

Zundert staat aan de vooravond van een belangrijk besluit. Stichting Primair Onderwijs Zundert heeft aangegeven geen drie scholen open te kunnen houden in de kern van Zundert. Daarnaast heeft het schoolbestuur een wens weggelegd bij de gemeente voor nieuwbouw. De gemeente heeft vervolgens een visie op onderwijs geformuleerd.
CDA Zundert is heel benieuwd naar de mening van de inwoners. Daarom organiseren we op donderdag 23 februari om 19.30 uur, in de Sint Annaschool, een thema avond over onderwijs.Rene Peters, oud wethouder onderwijs in gemeente Oss en nummer 3 op de lijst voor de Tweede Kamer verkiezingen zal aanwezig zijn en vertellen over trends in het onderwijs.
U bent van harte welkom. Wilt u zich even aanmelden via dit mailadres of een telefoontje naar 06-12358858.

U mag deze uitnodiging ook doorgeven aan uw vrienden, kennissen, collega’s, familie. U kent vast wel jonge ouders in uw omgeving die de komende jaren gebruik gaan maken van onderwijs in Zundert. Informeer ze over deze avond. Het is géén avond voor alleen CDA-leden, iedereen is welkom!

Graag tot zien

Prettige Feestdagen

Emails veranderen de wereld

Persoonlijk heb ik altijd gedacht dat e-mails een zegen waren. Het is snel, effectief en efficiënt.
Maar dat ze de wereld kunnen veranderen daar had ik nooit bij stil gestaan.

Dat dreigt nu te gebeuren. De favoriete kandidaat voor het presidentschap in de Verenigde Staten is wat onzorgvuldig met haar mailverkeer omgegaan toen ze minister van buitenlandse zaken was. Ze wist bij het versturen van mails niet of dit via haar privé- of de staatsserver werd verstuurd. Dat was groot nieuws in het begin van het jaar, maar in juni liet de FBI weten dat er geen staatsgevaar of criminele activiteiten waren gebleken.

Donald Trump heeft steeds beweerd dat er veel meer aan de hand was, niet alles was onderzocht. Nu heeft Hillary ook een persoonlijke assistente, die ook van haar mailserver gebruik heeft gemaakt en deze dame was gehuwd met een politicus die op internet contact zocht met minderjarige meisjes. Op zijn server zijn 650.000 mails gevonden waarvan er een aantal van de server van Clinton kwamen. Nu kan ik me voorstellen dat je als echtgenoten wel eens mailt met elkaar maar 650.000 keer lijkt me ernstig veel.

Het was wel reden voor de directeur van de FBI om dit bekend te maken 11 dagen voor de verkiezingen omdat het Congres en het publiek daar recht op heeft. Hij gaf wel aan dat er helemaal niets gezegd kon worden over de aard en de betrokkenheid van de mails.  En ook niet of een mail van de presidentskandidaat tussen zat. Maar het kwaad was geschied.

Koren op de molen van Trump, die achterlag op Clinton; “hoe kan een vrouw de belangrijkste persoon van ons land worden als ze niet eens haar e-mail verkeer in de hand heeft” en “650.000 mails, geen wonder dat er niets gebeurd in dit land”.

Heel Amerika heeft er een mening over, mocht de FBI dit zo kort voor de verkiezingen naar buiten brengen, Clinton is niet te vertrouwen en zie je wel Trump had gelijk. Het heeft een enorme invloed op de peilingen gehad, het dreigt nu een nek aan nek race te worden en de kansen van Trump groeien. In dat licht worden ook filmpjes en twitterberichten opgevoerd van jaren geleden, internet vergeet namelijk niets, alles blijft bewaard en komt boven net als het helemaal niet uitkomt. Een bericht van 20 jaar geleden kan in het perspectief van heden een hele andere impact hebben.

Dus als je een politieke carrière wil maken, pas op met je aan de sociale media toevertrouwt, het kan nog eens slecht van pas komen.

 

Reg Nelemans – Voorzitter CDA

Hoe ver mogen politici gaan?

Ooit was het ons grote voorbeeld. Amerika was voor velen het nieuwe beloofde land. Niets was onmogelijk daar en bijna alle krantenjongens werden er miljonair. Vele goudzoekers zijn ooit daar heen gegaan. Hele families vertrokken, weg het uit het benauwde en te liberale Europa om hun geluk te zoeken. Franse, Ierse, Engelse, Duitse, Italiaanse, Spaanse en Nederlandse namen kom je er tegen bij plaatsen en steden maar ook, soms verbasterd, bij families. Nog steeds is de American Dream iets wat leeft bij de mensen die soms illegaal in de VS aankomen. Vele miljoenen die hun droom waar willen maken.

Daar komt een einde aan want Trump gaat ze allemaal terugsturen en een grote muur bouwen. Letterlijk en figuurlijk. Hij is nog geen president maar wel al besprekingen aan het voeren met de president van Mexico. Hoe ver mag je gaan als politicus?

In Engeland kennen we al jaren schaduwkabinetten. Als de Conservatives aan de macht zijn vormt de Labour partij een schaduwregering die zich ook uitspreekt over wat zij voor beslissing zouden hebben genomen mochten zij de baas zijn geweest. Eens of niet eens? Het laat zich raden welke stellingname zegeviert. Ze maken zelfs een tegenbegroting. Dat zegt al genoeg.

In onze parlementaire geschiedenis heeft in de zeventiger jaren ook de PVDA onder leiding van Joop den Uyl samen met D66 eens een poging gedaan om dat ook hier van de grond te krijgen. Dat bleek al snel heel lastig te zijn. Wat is de status van dit droogzwemmen op hoog niveau? Moeten werkgevers en werknemers hier rekening mee houden tijdens hun overleg? Wat heeft de kiezer er feitelijk aan, ook al is het een goed besluit het wordt toch niet uitgevoerd. Het is in Nederland bij een poging gebleven. De frustratie van de deelnemers bleek groot. Een “tegenbegroting’ werd met veel elan gepresenteerd daarna was het een beetje over.

Als je macht hebt kun je die gebruiken en helaas ook misbruiken. Als je geen macht hebt kun je die alleen maar proberen te krijgen. En we zien nu dat Clinton en Trump er alles aan doen omdat voor elkaar te krijgen. Trump heeft al een oplossing, hij vind dat ze Hilary maar op moeten sluiten. Dat blijkt in veel landen een handige oplossing te zijn. Ben je tegen dan sluiten we je gewoon op. En als je heel veel mensen opsluit duurt het ook lang voor je ze kunt berechten. En als je ook een heleboel rechters opsluit gaat het nog veel langer duren.
Hoe ver mag je gaan vandaag…

Reg Nelemans

Jij komt toch ook?

image

Onze fractie een sterk team

Recent hebben we met een delegatie van het bestuur evaluatiegesprekken gevoerd met de individuele fractieleden. Gewoon even samen gekeken waar we nu staan en waar we naar toe willen. Het waren constructieve en plezierige gesprekken.
Twee jaar geleden zijn we met een flink vernieuwde fractie gestart. Louis en Gert-Jan brachten de ervaring in, Freya, Veronique, Twan en Dré begonnen met een schone lei. De meeste mensen kenden elkaar niet of nauwelijks. Het was dus even wennen in de start aan het politieke proces maar ook aan elkaar en de samenwerking.
We hebben destijds bij het samenstellen van de fractie gezocht naar een zo’n goed mogelijke afspiegeling van de samenleving en die hebben we ook gekregen. Daar waren we heel blij mee, maar het is altijd de vraag, hoe valt dat samen uit.
Na twee jaar mogen we constateren dat we een goed team bij elkaar hebben, die inmiddels de nodige kennis en ervaring hebben samengebracht, hun eigen inbreng en aandachtsvelden hebben en de juiste samenwerking hebben gevonden.
Goede overwegingen en heldere discussies die moeten leiden naar een modus waarmee we met een geluid naar buiten kunnen. Het CDA Zundert staat ergens voor en dat mag iedereen weten.
Het zoeken naar consensus vergt iets van een groep en van ieder individu. Het is heel fijn te mogen constateren dat die zoektocht iedere keer weer wordt ingezet en dat er resultaten worden gehaald. Heel goed ook te mogen horen dat deze groep ook samen het karwei willen afmaken. Daar mogen we als plaatselijke afdeling blij om zijn en zeker ook trots.
Onze nieuwe wethouder speelt daarin ook een positieve rol. Ook al vraagt het dualisme om afstand, de maat en schaal van een gemeente als de onze moet zijn eigen weg volgen en de korte lijnen zeker gebruiken. We staan immers voor hetzelfde doel.
En uiteraard willen de dat doel de komende jaren blijven volgen met de steun van een sterke afdeling. We blijven op zoek naar mensen die willen meedenken en doen. Gegadigden meld u aan.
Join a winning Team!
Reg Nelemans

Duurzaam of goedkoop

De crisis heeft zijn sporen nagelaten. Gebrek aan middelen leidt tot keuzes, waarbij de prijs de boventoon voert. De goedkoopste werd de keuze, met alle consequenties van dien.

De HSL is het meeste navrante voorbeeld. Toenmalig minister (Smit-)Kroes zei dat we in een achterlijk land zouden wonen als we de aansluiting niet zouden maken met de snelle treinen. Twintig jaar later moeten we concluderen dat we volgens deze aanname in zo’n land wonen. De keuze voor de snelle trein van Ansaldo-Breda was voornamelijk gebaseerd op een lage prijs en het resultaat is dat er geen trein is die rijdt. Het zwartepieten was een aandoenlijk verhaal. Fouten werden met fouten hersteld, ik ken mensen die voor heel wat minder op staande voet zijn ontslagen.

Het kiezen voor goedkoop is inmiddels gemeengoed geworden. Ikea is een mooi voorbeeld, we gaan er heen omdat je iets leuks hebt voor weinig geld, hoe lang het mee gaat is niet langer het criterium. De burger spreekt over duurzaamheid, de consument kijkt naar zijn portemonnee.

Toch is meer duurzaamheid meer aan de orde dan ooit, niet alleen omdat de afvalberg die we produceren enorm is, maar ook omdat onze bronnen opdrogen of steeds meer energie vragen om producten te maken.

Klinkt raar in een tijd dat olieprijzen op een historisch dieptepunt zijn beland. Laten we zeggen dat het politieke en economische krachtenveld die dit veroorzaakt de uitzondering op de regel is.

Elk “nadeel” heeft zijn voordeel, is Cruijffiaans, maar past hier wel bijzonder. Omdat de olieprijs zo laag is en dat een positief effect heeft op heel veel budgetten zouden we dit met beide handen moeten aangrijpen om voor meer duurzaam te gaan. Niet meer olie gaan gebruiken maar investeren in alternatieve bronnen en mogelijkheden.

Supermarkten hebben inmiddels begrepen dat de eeuwige concurrentie tot niets leid. Het gaat meer om kwaliteit, service en stabiliteit.

We willen toch graag dat onze (klein)kinderen ook nog profiteren van de welvaart die we hebben opgebouwd? Het is tijd voor duurzaamheid. Hoogste tijd voor een andere manier van denken, maar vooral van heel erg veel doen.

Overheid, Onderwijs en Ondernemers moeten samen duurzaamheid in zijn algemeenheid als een hele serieuze hoge prioriteit stellen. Het is nu of nooit.

Reg Nelemans

 

 

 

 

Fijne feestdagen!

 

 

Robots in de Gemeenteraad?

Laatst was ik op een bijeenkomst over technologische ontwikkelingen, dat het niet stil stond wist ik al, maar een beetje geschrokken over de snelheid ontwikkelingen gaan ben ik wel. Op dit moment zit ik dit stuk nog op een toestenbord te typen, maar dat is binnenkort voorbij met de virtuele hand. Je hebt een soort van horloge om je pols en daardoor kunnen je vingers een scherm manipuleren zonder het te hoeven aanraken. Je kunt zo schrijven, tekenen, kleuren en alles in een presentatie van opmerkelijk niveau. Het handschrift van Vincent van Gogh of een tekening in 3D. Je knipt met je vingers om het scherm aan of uit te zetten.

Volgens de heren hebben we over 5 jaar allemaal een eigen drone, die brengt of haalt je boodschappen. DHL zet nu in Duitsland al drones in om medicijnen te bezorgen,  snel, efficiënt en nooit te laat door de file.

Dit jaar gaat er al een bus rijden tussen Apeldoorn en Amersfoot zonder bestuurder. Juridische problemen zoals de eis dat een voertuig een stuur moet bezitten zijn inmiddel geregeld. Er zijn nog wel ethische problemen. Wie is verantwoordelijk bij een ongeluk; de eigenaar van het voertuig of de programmeur.

Erger nog de programmeur moet keuzes maken. Stel dat het voertuig moet uitwijken om een botsing te voorkomen en aan de linkerkant fietst een kind en aan de rechtkant loopt een oude man met een rollator. Wat wordt de keuze?

In Japan zijn ze al dermate ver met robots, dat ze worden ingezet in de gezondheidszorg als verpleegster. Ja de meeste robots die ze maken zijn vrouwen. Ze zijn nooit ziek of chagrijnig, nemen nooit een vrije dag en werken exact volgens een vooraf bepaald schema. De robot is inmiddels populairder dan de menselijke verzorger. Ze worden ook steeds mooier, perfecte gezichten die rimpelloos blijven. Er zijn inmiddels officiële Miss Robot verkiezingen.

Iedere keer worden ze geestelijk verder bijgeschaafd. De verwachting is dat de robots in 2050 slimmer zijn dan de gemiddelde mens. In alle vergrijzende landen wordt nagedacht hoe en wanneer robots zullen worden ingezet. Ongetwijfeld zullen zin in 2050 stemrecht claimen en dan zouden ze bij verkiezingen wel eens een grote uitslag kunnen gaan halen.

Efficiënt vergaderen, alles binnen de tijd, consequente redeneringen en standpunten, nooit terugkeren op een eerder ingenomen standpunt. Emotie, uhhh, wat is dat?

 

Reg Nelemans