• 076-8501059
  • info@cdazundert.nl

Missie/visie

Missie

CDA Zundert wil een partij zijn die middenin de samenleving staat. Meer dan ooit moeten politiek, bedrijven, organisaties en inwoners, samen komen tot goede en gedragen oplossingen. Tegelijk staat de politiek nog steeds te ver van de meeste inwoners af. Die afstand moet verkleind worden om de samenwerking tussen gemeente en inwoners vooruit te helpen.
CDA Zundert wil een stabiele politieke factor zijn waarin de inwoners vertrouwen hebben. We nemen graag onze verantwoordelijkheid en besturen met een positief kritische blik, gezond verstand en in samenwerking met alle betrokkenen. We kiezen in die samenwerking de verbindende rol en zijn zelf actief.
We gaan voor een Zundert waar we trots op zijn en blijven, een Zundert waarin onze kinderen kunnen meedoen en meegroeien, zodat Zundert ook voor hun kinderen aantrekkelijk is en blijft. We gaan voor een Zundert dat we door willen geven!

Visie

Onze maatschappij kenmerkt zich de laatste jaren door individualisering en verruwing. Wij vinden dat er te weinig oog is voor elkaar. Hoe sociaal zijn we eigenlijk? Onze verantwoordelijkheid en zorg lijken op te houden bij de voordeur van ons eigen huis en dat van familie. Zowel de problemen die we ervaren als de mogelijkheden die er liggen, vragen juist om zorg en aandacht voor elkaar. Alleen met hulp van elkaar en innovatief organiseren kunnen we onze welvaartsmaatschappij voort zetten. CDA Zundert wil bijdragen aan het opnieuw bouwen van een eigentijdse ‘verantwoordelijkheidsmaatschappij’ waarin we met, voor en door elkaar onze mooie gemeente vooruit helpen. Dat begint aan de basis van de samenleving, bij onze kinderen. Onze kinderen moeten deze houding en sfeer kunnen omarmen. Met hun ouders, grootouders en andere familie en vrienden als voorbeeld, is het mogelijk om deze verantwoordelijkheidsmaatschappij vorm te geven.
Onze kernwaarden daarbij zijn zorgzaamheid, verbinding en respect. We handelen niet vanwege de waan van de dag of om in de publiciteit te kunnen scoren. We doen onze zaken weloverwogen. We kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit. We kiezen voor een G.O.E.I. Zundert!