Asielzoekerscentrum Rijsbergen

Asielzoekerscentrum Rijsbergen

We zijn deze week door het college geïnformeerd over het verzoek van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) om hun locatie in Rijsbergen te kunnen gaan gebruiken als asielzoekerscentrum om daar maximaal 400 asielzoekers te kunnen huisvesten. We hebben achtergrondinformatie ontvangen van het COA en verdere toelichting vanuit het college. Het college wil, onder voorwaarden, medewerking verlenen aan het verzoek.
Het CDA-Zundert is van mening dat ook onze gemeente haar maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen ten aanzien van het leveren van een bijdrage aan de opvang van de asielzoekers. Daarbij horen een aantal zaken nadrukkelijk te worden beoordeeld en geregeld in de met het COA te sluiten bestuursovereenkomst. Zaken die daarbij wat het CDA betreft nadrukkelijk moeten worden beoordeeld zijn onder andere:
– Afspraken met/betrokkenheid van de omgeving;
– Afspraken m.b.t. een verantwoord aantal asielzoekers op die locatie;
– Afspraken m.b.t. veiligheid, mede in relatie tot al bestaande problematieken in Zundert;
– Afspraken m.b.t. onderwijs;
– Afspraken over overige effecten voor de gemeente.
Na beoordeling worden dergelijke zaken onderhandeld met en verwerkt in de met het COA te sluiten bestuursovereenkomst. Deze concept-bestuursovereenkomst zal voor vaststelling door het college nog expliciet worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze kan daar zo nodig haar bedenkingen op uiten. Het CDA-Zundert gaat er vooralsnog vanuit dat goede afspraken met het COA kunnen worden gemaakt waarmee op deze manier een bijdrage kan worden geleverd aan grote internationale vraagstuk.
Veronique Nouws