Duurzaam of goedkoop

Duurzaam of goedkoop

De crisis heeft zijn sporen nagelaten. Gebrek aan middelen leidt tot keuzes, waarbij de prijs de boventoon voert. De goedkoopste werd de keuze, met alle consequenties van dien.

De HSL is het meeste navrante voorbeeld. Toenmalig minister (Smit-)Kroes zei dat we in een achterlijk land zouden wonen als we de aansluiting niet zouden maken met de snelle treinen. Twintig jaar later moeten we concluderen dat we volgens deze aanname in zo’n land wonen. De keuze voor de snelle trein van Ansaldo-Breda was voornamelijk gebaseerd op een lage prijs en het resultaat is dat er geen trein is die rijdt. Het zwartepieten was een aandoenlijk verhaal. Fouten werden met fouten hersteld, ik ken mensen die voor heel wat minder op staande voet zijn ontslagen.

Het kiezen voor goedkoop is inmiddels gemeengoed geworden. Ikea is een mooi voorbeeld, we gaan er heen omdat je iets leuks hebt voor weinig geld, hoe lang het mee gaat is niet langer het criterium. De burger spreekt over duurzaamheid, de consument kijkt naar zijn portemonnee.

Toch is meer duurzaamheid meer aan de orde dan ooit, niet alleen omdat de afvalberg die we produceren enorm is, maar ook omdat onze bronnen opdrogen of steeds meer energie vragen om producten te maken.

Klinkt raar in een tijd dat olieprijzen op een historisch dieptepunt zijn beland. Laten we zeggen dat het politieke en economische krachtenveld die dit veroorzaakt de uitzondering op de regel is.

Elk “nadeel” heeft zijn voordeel, is Cruijffiaans, maar past hier wel bijzonder. Omdat de olieprijs zo laag is en dat een positief effect heeft op heel veel budgetten zouden we dit met beide handen moeten aangrijpen om voor meer duurzaam te gaan. Niet meer olie gaan gebruiken maar investeren in alternatieve bronnen en mogelijkheden.

Supermarkten hebben inmiddels begrepen dat de eeuwige concurrentie tot niets leid. Het gaat meer om kwaliteit, service en stabiliteit.

We willen toch graag dat onze (klein)kinderen ook nog profiteren van de welvaart die we hebben opgebouwd? Het is tijd voor duurzaamheid. Hoogste tijd voor een andere manier van denken, maar vooral van heel erg veel doen.

Overheid, Onderwijs en Ondernemers moeten samen duurzaamheid in zijn algemeenheid als een hele serieuze hoge prioriteit stellen. Het is nu of nooit.

Reg Nelemans

 

 

 

 

Veronique Nouws