Een nieuwe Wethouder!

Een nieuwe Wethouder!

We hadden er zo snel niet op gerekend op zoek te moeten naar een nieuwe wethouder. Er lag zeker geen scenario klaar.Natuurlijk gunnen we Marjon deze kans, maar het kwam voor ons als bestuur en zeker ook de fractie een beetje vroeg.

We hebben als bestuur al meteen aangegeven dat we een open procedure wilden. We hebben namelijk te maken met een duaal systeem en de wethouder hoeft dus niet meer uit de raad te komen. Verder wilden we ook alle kandidaten de mogelijkheid geven te reflecteren. We hebben dat met onze fractieleden gedeeld en samen een procedure afgesproken, waarbij we omwille van privacy redenen niet in detail zouden gaan over kandidaten. Daarbij is ook afgesproken dat we een kandidaat zouden voorstellen. Er is een commissie gevormd met twee leden van het bestuur ; Frank Koeken en ondergetekende en de fractievoorzitter Louis van de Broek.

Probleem was dat we niet veel tijd hadden, Marjon zou al binnen een maand weg gaan. We spraken weliswaar af dat zorgvuldigheid boven snelheid zou gaan en na een gesprek met de burgemeester en de coalitie was ook wel duidelijk dat er voorlopig voldoende opvang zou zijn, maar toch voelt de druk dat het niet te lang moet gaan duren.

Als eerste hebben we een profiel opgesteld, na consultatie van onze vertrekkende wethouder. Dat profiel hebben we op de website gezet en via de Bode gemeld dat de vacature daar stond. Er zijn een aantal reacties gekomen, mensen die informatie wilden, mensen die ambitie hadden en zelfs iemand die zich afvroeg of het profiel wel klopte.

Uit het overleg met de coalitie was al snel duidelijk dat de portefeuilleverdeling overeind moest blijven. Het is ook een zware portefeuille die we als CDA hebben met de hele transitie die in ingezet maar bestuurlijk en ambtelijk nog lang niet ingebed. Er komt in die zin veel op de nieuwe portefeuillehouder af. En verder willen we natuurlijk als grootste partij het Loco Burgemeesterschap behouden. Geen simpele opgave dus.

Er zijn door de commissie een aantal gesprekken gevoerd en door ons werd Jan Aarts als de beste kandidaat beoordeeld, we hebben dat zo snel als maar enigszins kon met de rest van het bestuur en de fractie gedeeld. Op die avond heeft Jan zich ook voorgesteld en daarna hebben we unaniem besloten dat we hem voor zouden dragen. Jan heeft een rijke bestuurlijke ervaring, volgt de plaatselijke politiek redelijk intensief en heeft de ambitie om de komende drie jaar de kar te trekken en het karwei af te maken.

Wij zijn daar heel blij mee en we wensen Jan als bestuur en fractie en ik denk zeker ook namens alle leden daarmee heel veel succes.

 

Reg Nelemans

Voorzitter CDA Gemeente Zundert.

Veronique Nouws