Kies voor de toekomst!

Kies voor de toekomst!

De verkiezingen komen steeds dichterbij, nieuwsgierig naar de uitslag? Nog belangrijker wat gaat er gebeuren na die verkiezingen?

Er moeten belangrijke keuzes worden gemaakt, want we hebben heel veel wensen en heel veel minder geld om al die wensen uit te voeren. Daarom is er een bestuur nodig met visie, waar willen we heen en hoe en wanneer gaan we dat doen.

Het besturen van mensen is wikken en wegen met wenselijke wensen, geld, de wet en het geweten. Er kan heel veel, ook met minder, maar je kan niet alles.

We hebben als CDA klankbord vergaderingen gehouden met mensen die buiten de politiek staan, maar wel elke dag in het gebied waar de strijd moet worden gestreden. We hebben onze keuzes gemaakt en de uitgangspunten bepaald.

Daarin staat de samenwerking met de burgers centraal, er moet meer ruimte komen voor burgers om die wenselijke wensen in te vullen en uit te voeren. Er valt dus minder te halen in dat Grote Witte Huis, maar wel meer te doen. Niet afwachten maar aanpakken. Minder rapporten meer actie. Voor een goed project is altijd geld te vinden.

G.O.E.I.Z.undert staat ergens voor, het is meer dan een volgende stap, de combinatie van Groen, Ondernemend, Educatief, Inspirerend en Zorgzaam is een totaal beleving een welbevinden voor onze inwoners en natuurlijk iedereen die onze gemeente bezoekt. Het is een keten, een ketting waarin alle schakels sterk moeten zijn.

De Groene bronnen en aders zijn economisch van groot belang, daar kan nog heel veel in Ondernomen worden en niet alleen voor mensen met groene vingers, de (E)kennis die er is kan veel uitgebreider worden ingezet samen met Inspiratie uit onze rijke cultuur. Verbindingen moeten er komen zodat we leren van elkaar, groeien met elkaar en delen met elkaar. Dan komt het ook goed met onze Zorg.

Dat vergt bestuurders met lef en visie, actie is er al op vele terreinen, maar de verbinding ontbreekt. Heilige huisjes moeten verdwijnen, om iets te krijgen moet je eerst iets doen. En als je samen iets doet is het resultaat altijd groter dan alleen.

De nieuwe coalitie moet gebaseerd zijn op visie, niet op een grootste gemene deler van verkiezings- programma’s en de bestuurders moeten niet alleen die visie delen maar ook afspraken maken over de uitvoering en vooral over de planning waarin zaken zullen worden gerealiseerd. We hebben behoefte aan daadkracht niet aan uitgebreide studies, lange notities en het zoveelste overleg, wel aan monitoren en bijsturen tijdens het proces.

Zijn we dan nu als gemeente te klein? Nee, de kracht zit juist in de basis van veel mensen die elkaar kennen en vertrouwen, niet in professionals die van bovenaf transities in gang willen zetten.

Als je doet wat je deed, krijg je wat je had…

Reg Nelemans

Maxim Nelemans