Verslag thema-avond onderwijs

Verslag thema-avond onderwijs

Verslag thema avond onderwijs CDA, 28 februari 2017

De avond start met een presentatie over wie nu welke taken heeft als het om onderwijshuisvesting gaat. Kort samengevat heeft de gemeente alleen een taak als het gaat om financiering van grote verbouw of nieuwbouw. Zo lang onderwijsorganisaties de gemeente niet nodig hebben voor financiën zijn zij volledig zelf verantwoordelijk en kunnen ze in feite doen wat ze goed achten. De nu ontstane situatie waarin mogelijk al op korte termijn een school gesloten moet worden, is een beslissing die het schoolbestuur zonder inmenging van gemeente kan nemen.

Vervolgens is er een presentatie over hoe gemeente Oss in eenzelfde vraagstuk heeft gehandeld. Hierin werden tevens cijfers en feiten uit den lande genoemd. Een school van 600-700 leerlingen (waar het in Zundert om zou gaan) wordt nog steeds als een kleine school gezien. Een school is pas goed levens vatbaar vanaf een omvang van ongeveer 500-600 leerlingen. Natuurlijk zijn er altijd andere omstandigheden en belangen die hierin ook meespelen.

 

Het ‘belangrijkste deel van de avond zijn de gesprekken met de aanwezigen. Er wordt in groepen aan de hand van vier vragen over onderwijs in de gemeente Zundert gepraat. Hieronder volgt per vraag de uitkomst van al deze gesprekken.

 

Zorgt een school voor leefbaarheid in de kernen?

In de huidige situatie is er in de avonden weinig activiteit in de meeste schoolgebouwen. Het is erg donker waardoor de gebouwen hangjeugd en criminaliteit aantrekken. Het is niet fijn om in het donker langs een dergelijk gebouw te fietsen/lopen. Dat komt de leefbaarheid ook niet ten goede. Een school alleen zorgt niet voor leefbaarheid. Leefbaarheid wordt volgens aanwezigen veel meer bepaald door een goede demografische opbouw in een wijk, behoud van winkels, dienstencentra/steunpunten voor ouderen/minder validen, enzovoorts.

De kwaliteit van onderwijs dient voorop te staan. Mocht dat in 1 school best tot zijn recht komen, dan is dat zo. Denk dan wel aan de ligging van de school en zorg voor veilige bereikbaarheid (denk aan oversteken drukke straten), parkeerplaatsen, kiss and ride zones.

Uiteraard zijn er ook nadelen. Gevoelsmatig wordt een kleine school knusser, persoonlijker gevonden. Denk ook aan gastouders nabij huidige scholen. Zij houden mogelijk geen werk over. Vooral in de Annaschool zijn nog allerlei groepen en activiteiten aanwezig. Zorg voor een goed onderdak voor hen. Wellicht zijn de huidige schoolgebouwen te gebruiken voor andere functies. Denk bijvoorbeeld aan JeeKaCee.

 

Welke functies wilt u graag binnen het gebouw van het onderwijs verenigd zien?

 • Sportfunctie voor school zelf en mogelijk voor gebruik door verenigingen.
 • Voor- en naschoolse opvang, echter keuzevrijheid blijft belangrijk dus graag ook opvang elders in Zundert.
 • Een “echte” bibliotheek waar boeken geleend kunnen worden (nu schijnbaar enkel voor intern gebruik).
 • C.J.G.
 • Consultatiebureau wil men over het algemeen niet in een IKC.

 

Over het algemeen is iedereen voor één gebouw waar zoveel als mogelijk geclusterd wordt.

Wel maakt men zich zorgen over de afstand naar sporthal en sportterreinen (gaat allemaal van de lestijd af). Sport vindt men belangrijk, maar ook cultuur moet meer aandacht krijgen op scholen (muziek en toneelvereniging e.d. betrekken in het gebouw).

 

Teken je ideale school

Hier werd vooral veel gesproken over wat de deelnemers belangrijk vinden qua uiterlijk van de school. Het was onvermijdelijk dat daarmee ook de verschillende functies zoals ze die terug zouden willen zien en de locatie aan bod komen. Uiteindelijk was de algemene strekking dat de deelnemers vooral een ruim, licht, kindvriendelijk, en multifunctioneel gebouw willen. Belangrijk is dat er veel groen aanwezig is zodat dit in het onderwijsaanbod betrokken kan worden. Veel ramen, grote gemeenschappelijke ruimtes en een flexibele indeling kwamen bij alle groepen naar voren. Eén groep zag een gebouw voor zich waar je als baby letterlijk aan de ene kant van het gebouw binnen komt en als jong volwassene 12 of 16 jaar later weer naar buiten gaat. Het is goed om met verschillende ingangen, speelpleinen en delen van het gebouw te werken zodat onderbouw, middenbouw en bovenbouw ‘gescheiden’ zijn. Dit komt het persoonlijke karakter en het overzicht ten goede.

Twee deelnemers tekenden twee gebouwen, zij willen een school in Klein Zundert behouden. Alle andere groepen tekenden één groot gebouw waar alles samen komt en wat multi inzetbaar is.

Punten die uit de tekeningen naar voren kwamen:

 • Bereikbaarheid is belangrijk
 • Knus/geborgen/veilig
 • Toegankelijk
 • Toekomstbestendig/Duurzaam
 • Meer speelplaatsen
 • Flexibele ruimtes
 • Kunskapsskolan onderwijs
 • Talentontwikkeling
 • Groen en buiten bezig zijn, moestuinen
 • Sportruimtes
 • Fysieke scheiding boven/onderbouw
 • Centrale zaal/ruimte met toneel
 • Keukenvoorziening
 • Voldoende parkeerplaatsen/haal en breng voorziening
 • Veel natuurlijk licht
 • Ontmoeten
 • Een presentatieruimte met podium ( zichzelf presenteren is een basis)
 • Speelruimte buiten, sommige spreken van speeltuin
 • Ouderkamer/huiskamer

 

Aan welke voorwaarden moet een onderwijslocatie voldoen?

 1. centraal in het dorp gelegen. Kwaliteit gaat boven afstand.
 2. ruimte zowel op het schoolterrein als er rondom. Als het kan aparte speelpleinen voor onder en bovenbouw.
 3. goede verkeersontsluiting voor zowel langzaam als gemotoriseerd verkeer.
 4. parkeergelegenheid / kiss and ride zone.
 5. geborgenheid van het gebouw in het dorp, niet op een industrie terrein of langs een drukke weg.
 6. liefst in de buurt van sportvelden of sportvoorzieningen.
 7. groene omgeving.

 

Punt 1 tm 4 werden in alle groepen als zeer wenselijk genoemd voor een nieuwe locatie van een schoolgebouw.

Punt 5 tm 7 werden niet in alle groepen genoemd maar kwamen in de gesprekken wel op tafel.

Veronique Nouws