• 076-8501059
  • info@cdazundert.nl

Tagarchief gemeenteraadsverkiezing 2018

Uitslag verkiezingen 2018

Verkiezingen en het resultaat

De kiezer heeft gesproken is de standaard als de stemmen zijn gesteld. Mij werd net voor de uitslag
gevraagd wat ik dacht. Mijn eerste reactie was dat er niet veel zou veranderen aan het uiteindelijk
resultaat. Daar heb ik gelijk in gekregen.

We zijn als CDA de grootste gebleven en hebben wederom het initiatief genomen om een nieuwe coalitie te vormen, die er nu is met een breed gedragen akkoord en met dezelfde partijen die een wethouder leveren. Je verliest maar toch heb je gewonnen.
Democratie is slecht zei Winston Churchill ooit, maar alle andere vormen zijn nog veel slechter. Het blijft toch bijzonder in een land waar je mag meepraten maakt maar 50% gebruik van het recht om te gaan stemmen.

Een nieuw fenomeen is de stemwijzer. Op televisie was te zien dat bij een groot stembureau in Utrecht mensen in de rij om te gaan stemmen nog even op hun telefoon de stemwijzer raadpleegde om te kijken wat ze zouden gaan stemmen. Heel veel mensen volgen dat advies ook terwijl ik van een aantal mensen hoorde dat het advies uitkwam op een heel andere partij dan degene waarop ze al jaren stemden. Uit onderzoek blijkt dat velen niet echt volgen wat er allemaal gebeurt in de politiek; landelijk niet, lokaal niet en provinciaal, waterschap op Europa staat al helemaal op afstand.

Nu loop ik al heel lang mee in de plaatselijke politiek maar de uitslag voor met name onze partij vond ik toch heel bijzonder. Als je puur kijkt naar geleverde prestaties van raadsleden, fractievoorzitter en wethouder dan blijkt er erg weinig waardering voor dat werk. Vraag me dan af of mensen dat niet zien of niet willen zien. Welke motieven drijven kiezers om te stemmen hoe ze stemmen. Behalve de VVD zijn de coalitiepartijen niet beloond voor 4 jaar stabiliteit en resultaten. De vraag is wat wil je zien.
Maarten van Rossem heeft recent een lans gebroken voor de diplomademocratie, hij vond het vreemd dat iemand om auto te rijden een diploma moet halen maar om te stemmen geen enkele
kennis vereist is. Oud Zundertenaar Wim Voermans, hoogleraar in Leiden, was daar fel op tegen omdat het de wortels van de democratie raakt, iedereen moet mogen stemmen. En daar is natuurlijk alles voor te zeggen.

Rest voor onze partij in Zundert natuurlijk wat hebben we ervan geleerd en wat gaan we er mee doen voor de toekomst. We hebben een eerste analyse gemaakt en gaan met leden, bestuur en fractie aan de slag wat de leerpunten zijn. Er is nooit een oorzaak, er zijn er meerdere, maar niet alles hebben we in de hand. We gaan dat proces met goede moed in want als je veel verliest kun je ook weer een heleboel winnen.

Reg Nelemans

Verkiezingskoorts komt er nu echt aan

Voorspelbaar richting maart want dat is het moment dat de kiezer bepaalt of we het goed hebben gedaan.
Als bestuur, fractie en wethouder zijn we erg tevreden over de afgelopen vier jaar. Er is heel hard gewerkt. We hebben heel veel van ons programma kunnen realiseren en dingen kunnen doen die goed zijn voor onze gemeenschap. Over de samenwerking binnen de coalitie mogen we ook tevreden zijn. We hebben samen bijna alles op kunnen lossen.

De vraag is natuurlijk of de kiezer het daar ook mee eens is. Er komen twee nieuwe partijen bij en er is er een die verdwijnt. Wat brengt dat aan verschuivingen? Veel discussie is er al over de kiezers die het allemaal niet meer kunnen of willen volgen. In het algemeen is de tendens dat minder mensen gaan stemmen, vooral jongeren haken af, en dat is heel jammer.
Jammer omdat er zo lang is gevochten voor kiesrecht en dat is historisch gezien allemaal nog niet eens zo lang geleden. Kun je je nu nog voorstellen dat vrouwen eerst niet mochten stemmen en ook niet gekozen konden worden, of dat je alleen mocht stemmen als je tot een bepaalde familie behoorde. Logisch dat mensen op de barricades zijn gegaan en veranderingen eisten. Het zou erg zonde zijn als het bezit van de zaak nu tot het eind van het vermaak zou leiden.

In een relatief kleine dorpsgemeenschap als de onze is alles nog redelijk overzichtelijk. Je ziet iets direct gebeuren, de lijnen zijn relatief kort. Toch blijft het belangrijk voor bestuurders om repliek te krijgen, waarop ze beleid kunnen baseren en keuzes kunnen maken.
Een keer in de vier jaar is de grote afrekening. Dat is ook heel goed want dat is een stukje marktwerking. Die kan alleen ernstig worden beïnvloed als mensen die het gevoerde of te voeren beleid wel goed vinden en dus thuis blijven.
Wil je evenwicht in een samenleving dan moeten alle mogelijke deelnemers ook meedoen.

Dat hele bijzondere moment komt er weer aan. Laat je stem hoe dan ook horen.

Reg Nelemans
Voorzitter CDA Zundert