Tagarchief voorzitter CDA Zundert

Voorzitter CDA Zundert

Kerstwens 2019

Voor deze kerst wens ik u vrede!  En voorspoed in het nieuwe jaar.

Als voorzitter van CDA-Zundert blik ik terug op het afgelopen jaar. 

In Zundert is er een groot gevoel van saamhorigheid. Een sterk verenigingsgevoel en zijn we bereid om samen aan te pakken.

Dat zie en hoor je ook terug in de politiek. Samen met de andere Zundertse partijen en het college wordt er bewust en zorgzaam, met gevoel voor verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen gewerkt aan een G.O.E.I.Z.undert. (Groen, Ondernemend, Educatief, Inspirerend, Zorgzaam)

Als vereniging binnen een landelijke partij maken we ook graag gebruik van die schaalgrootte. Zo zijn de banden aangehaald binnen de regio West-Brabant door CDA-Markiezaat vernieuwend op te zetten. Binnen deze regio delen we kennis en kunde over actuele onderwerpen en werken we met andere verenigingsbesturen samen aan het levend houden van onze lokale verenigingen.

Want daar zit wel een zorg. In Zundert floreert het verenigingsleven, van sport- en vrijetijdsverenigingen welteverstaan. Onze eigen vereniging CDA-Zundert heeft het moeilijk om haar ledenaantal op peil te houden.

Met het bestuur en de fractie zijn we ons bewust van onze actieve houding. Laten we ons genoeg zien en horen? Hoe kleden we dat dan in? Waar worden we groter en beter van en ook hoe kunnen we het anders, moderner doen? En dat terwijl we een traditionele vereniging zijn.

Samen met u willen we vormgeven aan CDA-Zundert en staan voor een samenleving waarin we oog en oor hebben voor elkaar, elkaar ondersteunen en eigenheid en zelfstandigheid behouden.  Een samenleving waarin we laten horen waar we voor staan, en zeker ook kiezen om soms iets niet te zeggen.

En dan kom ik tot de vrede die ik u en hen die u omringen wens. Vrede om samen wat te maken van de samenleving. Soms luisteren te verkiezen boven spreken, soms doen te verkiezen boven laten, soms geven te verkiezen boven nemen.

Dan komt 2020 hopelijk met veel goeds en liefde op uw pad.

Jacqueline Aarts

Voorzitter CDA-Zundert

Oprichter CDA Zundert, Reg Nelemans treedt af als voorzitter

Donderdag 22 november jongstleden was een bijzondere dag voor onze vereniging.
Tijdens deze algemene ledenvergadering, maakte voorzitter Reg Nelemans officieel bekend te zullen terugtreden als voorzitter.

Het bestuur droeg daarop huidig burgerlid en ambitieus bestuurslid, Jacqueline Aarts voor als zijn opvolger. De vergadering nam de voordracht per stemming over en koos Jacqueline tot nieuwe voorzitter.

Jacqueline Aarts

overdracht voorzitterschap CDA-Zundert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zilveren speld

Daarnaast werd Reg, oprichter van CDA Zundert, namens partijvoorzitter Ruth Peetoom onderscheiden met de zilveren speld. Deze speld wordt alleen uitgereikt aan CDA’ers die jarenlang actief zijn geweest voor de partij en door een speciale commissie worden geaccrediteerd.
Frans Wouters bestuurslid van CDA Brabant nam de uitreiking voor zijn rekening. In zijn woordje bedankte hij Reg voor zijn tomeloze inzet voor de afdeling in Zundert.

Zilveren speld CDA

Reg ontvangt de zilveren speld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Nil Volentibus Arduum’

Als blijk van waardering voor het werk dat Reg in de afgelopen jaren heeft verzet voor CDA Zundert ontving hij uit handen van André van der Kloot, waarmee hij veel heeft samengewerkt, een prachtig aandenken. Het kunstwerk symboliseert “de stip aan der horizon” wat voor Reg altijd het uitgangspunt is geweest.
Het Latijnse opschrift, zijn lijfspreuk: ‘niets is moeilijk voor hen die willen’.